Schenström om ny demokratirapport: Den auktoritära spiralen fortsätter

Den demokratiska världen och dess värderingar befinner sig i ett krig idag, både säkerhetspolitiskt och demokratiskt. Den auktoritära spiralen fortsätter på bekostnad av den liberala demokratin. V-Dems rapport visar att de senaste 35 årens demokratiutveckling och dess framgångar nu helt har utraderats.

Den ekonomiska maktbalansen är i kraftig gungning. Auktoritära ekonomier är idag lika stora som demokratiska, samtidigt som demokratier för varje år blir mer beroende av handel med icke-demokratiska länder. Det är djupt oroande.

Under år 2022 försvagades också svensk demokrati. V-Dem-institutet pekar på att Sverige har tappat från plats 15 till 23 på Deliberative Component Index (DCI) mellan år 2021 och 2022. I indexet ingår inrikespolitikens respekt för politisk opposition, pluralism och motargument. Konsekvensen blir en ökad polarisering, vilket i sin tur är ”fördärvbringande för demokratin”, enligt V-Dem-institutet.

Kulturkriget i Sverige har med andra ord blivit ett hot mot demokratin.

Rapporten belyser också fem gemensamma komponenter på hur åtta länder lyckligtvis går emot den auktoritära strömmen och stärker demokratin:

1. Storskalig folklig mobilisering mot den auktoritära ledningen

2. Rättsväsendet försvarar demokratin när politiken utmanar den

3. Enad opposition som går samman med civilsamhället

4. Demokratiska och väl genomförda val

5. Internationellt engagemang och backning av andra demokratier

Det är hos medborgarna som demokratin börjar och i värsta fall slutar. Sommaren 2023 kommer därför Fores nya demokratiantologi om partipolitiskt engagemang i Sverige. Demokratin är hotad i Sverige och världen idag – vi väljer att göra någonting åt det.

Läs rapporten

Läs hela rapporten på v-dem.net.