Schenström: Säkerhet bygger vi tillsammans med andra

I en krönika i Södermanlands Nyheter den 19 januari slår Fores vd Ulrica Schenströms ett slag för att solidaritet med garanti borde vara grundläggande för Sverige i rådande och framtida säkerhetspolitiska världsläge.

Rysslands vapenskramlande vid den ukrainska gränsen har fått västvärlden i allmänhet och Nato i synnerhet att börja planera för ett väpnat angrepp i Europa.

För Sveriges del har samarbetet med Nato fördjupats de senaste åren, men i stället för att ta den raka och snabba vägen till ett medlemskap väljer Sverige att teckna en mängd olika och bilaterala samarbeten, utan bindande försvarsgarantier.

Läs hela krönikan på Södermanlands Nyheter