Stater och företag som inte följer internationella bestämmelser om klimatpåverkan ställs allt oftare inför rätta i domstol. Utvecklingen är positiv, då det visar att det går att utkräva ansvar från aktörer som inte följer sina klimatåtaganden. I denna publikation går Kristina Forsbacka igenom fyra aktuella rättsfall.

Beställ boken här

Ladda ner/ läs som pdf

Lansering

Rätten till ett hälsosamt klimat får allt mer status som en mänsklig rättighet och synen på internationella klimatavtal utvecklas ständigt. I närtid finns det ett flertal rättsfall som bryter ny mark i domstolar runt om i världen. Mest känt är fallet Nederländerna v. Urgenda, där staten stämdes för att inte ha minskat sina utsläpp tillräckligt snabbt och därmed försatt kommande generationer i fara. Fallet gick till högsta domstol där Nederländerna dömdes att sänka sina utsläpp med 25% till 2020, jämfört med 1990 års nivåer, med motiveringen att landet var skyldig att värna om dess invånares mänskliga rättigheter.

Hur juridiken kan användas i klimatarbetet är ett område som utforskas i detta nu. ”See you in court – the effectiveness of litigation as a climate tool” ger en förståelse för hur juridiken har börjat användas på nya sätt och vilka konsekvenser det kan ge framöver. Kristina Forsbacka ger en grundlig genomgång av fallen där de viktigaste och mest intressanta delarna lyfts fram och analyseras.

Om författarna

Kristina Forsbacka, Ph.D. Student (Law), Luleå universitet. Författare till ”See you in court”.

Förord av Ruben Henriksson, tf chef, Klimatprogrammet, Fores. Ruben är nationalekonom med inriktning mot utvecklings- och klimatekonomi och har tidigare arbetat vid Klimat- och miljögruppen på Utrikesdepartementet.

Kontakt

Vill du veta mer om publikationen, Fores arbete på området, kontakta oss för en intervju eller boka in oss för en föreläsning? Kontakta

Ruben Henriksson
tf chef, Klimatprogrammet
ruben.henriksson@fores.se