Välkommen till ett frukostseminarium där Fores – med hjälp av ledande EU-förhandlare, industrirepresentanter och forskare – sätter de nya reglerna för EU:s system för handel med utsläppsrätter under luppen.

Sedan 2005 har EU:s system för handel med utsläppsrätter, EU ETS, varit i drift. Systemet designades för att öka kostnadseffektiviteten i EU:s klimatarbete. Kritiken har dock varit omfattande. Överskottet av utsläppsrätter har varit stort och systemet har dragits med en låg prissignal för klimatomställning.

Nu är nya regler för perioden 2021–2030 överenskomna mellan EU:s institutioner. EU ETS ska leverera utsläppsminskningar på 43% jämfört med 2005 års nivåer. Flera reformer syftar till att stärka prissignalen och samtidigt bibehålla konkurrenskraften inom europeisk industri. Vilka är reformerna? Vad innebär de? Är de tillräckligt ambitiösa för att driva fram de teknikgenombrott som är nödvändiga för att nå FN:s klimatmål?

PÅ SCEN:

Hanna Stenegren, Assisterande chef för klimat- och miljöprogrammet och Fores ETS-expert, presenterar hur framtidens EU ETS kommer att se ut följt av paneldiskussion om vad reformen innebär. I panelen sitter:

  • Fredrick Federley, Europaparlamentariker (C) och ETS-förhandlare Industriutskottet
  • Jytte Guteland, Europaparlamentariker (S) och ETS-förhandlare Miljöutskottet
  • Fredrik Hannerz, politiskt sakkunnig hos statsrådet Isabella Lövin (Mp)
  • Erik Filipsson, Vattenfall AB
  • Lars Zetterberg, ETS-expert, Svenska miljöinstitutet (IVL)
  • Thomas Hörnfeldt, Svenskt Stål AB

Hanna Stenegren från Fores klimatprogram modererar samtalet

När: Fredag den 15 december, klockan 08:30–09:30
Var: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm
T-bana: T-Centralen / Rådhuset

Vi bjuder på frukostmacka och kaffe.
Välkommen!

Vänligen anmäl dig här