De flesta europeiska länder erbjuder någon form av särskilt billigt eller subventionerat boende för personer med lägre inkomster, det som brukar kallas affordable housing och social housing. Sverige har i stället ett system med bruksvärdeshyror utan behovsprövning, och begreppet social housing har mest använts som något avskräckande. Har vi något att lära av andra länder för att möta bostadsbristen?

Vi presenterade ny forskning som jämför insatser i några städer i Sverige och Tyskland, diskuterade förutsättningarna för social housing i Sverige och bjöd in civilsamhället och politiken till ett samtal.

Medverkande var: 

  • Anna Granath Hansson, teknologie doktor vid Institutionen för fastigheter och byggande, KTH
  • Bo Bengtsson, seniorprofessor i statskunskap vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF), Uppsala universitet
  • Alf Karlsson, statssekreterare (MP) åt bostadsminister Peter Eriksson
  • Mats Green, bostadspolitisk talesperson (M)
  • Jonas Nygren, förbundschef, Hyresgästföreningen

Moderator: Andreas Bergström, vice vd, Fores

Tid: 16 november 2017, 12:00-13:00

Plats: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm

Presentationsbilder från seminariet

Se seminariet här

Svensk sammanfattning av relevanta delar av Anna Granath Hanssons doktorsavhandling