Ryssland, Europas största och mest inflytelserika granne, är ständigt aktuell, ofta skrämmande, inte sällan provocerande eller motbjudande – men också förvånansvärt okänd för de flesta av oss. 

Som ett litet steg i att öka kunskapen, insikten och handlingsberedskapen, bjöd vi in till ett “Nyfiken på”-samtal med fokus på migration och integration samt klimat-, energi- och transportsäkerhet, utifrån det övergripande temat hur europeiska länder och EU ska förhålla sig till Ryssland.

På scen:

  • Mattias Goldmann, vd på Fores
  • Minna Ljunggren, programchef på Fores migrations- och integrationsprogram
  • Hanna Stenegren, assisterande programchef på Fores klimat- och miljöprogram
  • Jussi Westinen, forskare på finska tankesmedjan e2
  • Chloé Le Coq, docent på Handelshögskolan i Stockholm och Stockholm Institute of Transition Economics
  • Leonid Polishchuk, forskare på institutet för Rysslands- och Eurasienstudier på Uppsala universitet
  • Cecilia Andrae, regionansvarig för Östersjöregionen, Ryssland och Östliga partnerskapet på Svenska institutet

Samtalet organiserades av European Liberal Forum med stöd av finska tankesmedjan e2 och den gröna och liberala tankesmedjan Fores. Eventet finansierades av Europaparlamentet och varken Europaparlamentet eller European Liberal Forum är ansvariga för samtalets innehåll.