Vilka är globaliseringens vinnare och förlorare? Vinner populisterna över internationalisterna? Och hur reagerar EU när Trump vill omförhandla alla avtal, Kina tvingar in utländska företag i samarbeten och Storbritannien lämnar EU?

Under en förmiddag redde Fores i samarbete med EU-kommissionen ut vart globaliseringen är på väg.

På scenen:
Kerstin Jorna, vice generaldirektör på kommissionens generaldirektorat för ekonomi och finans, presenterade kommissionens ”Reflection paper on harnessing globalisation”.

Övriga medverkande:
Oscar Stenström, statssekreterare (S), näringsdepartementet
Eva Sjögren, direktör, SIEPS
Carl B Hamilton, professor i nationalekonomi och rådgivare åt handelskommissionär Cecilia Malmström
Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom på Stockholms Handelskammare och forskare vid Ratio
Per Altenberg, ämnesråd, Kommerskollegium
Ola Pettersson, chefsekonom, LO
Moderatorer: Jens Matthiessen, EU-kommissionen, och Andreas Bergström, Fores.