Den digitala ekonomins utveckling drivs av tillgång till individers information och personuppgifter. Hur stärker vi tillit och transparens på datadrivna marknader, och vem ansvarar för konsumentskydd? Fores bjuder in till panelsamtal om konsumentens roll i den digitala ekonomin.

Tid: 24 januari 2018, 11.00 – 12.00

Plats: Fores, Kungsbroplan 2, 11221 Stockholm

Anmäl dig här

Konsumenter kvantifieras och analyseras mer än någonsin och informationen som uppstår blir till valuta, eller “den nya oljan”.

Utvecklingen väcker frågor kring konsumenters makt över sin data. Hur transparent bör datahanteringen vara och hur bygger man den tillit som krävs för att den digitala ekonomin ska fungera? De här frågorna är centrala för den digitala ekonomins utveckling.

Stefan Larsson, docent vid Lunds universtet och programchef för det digitala samhället på Fores, inleder med att presentera en policy brief på temat. Därefter tar en paneldebatt vid, modererad av Andreas Bergström, vice vd på Fores.

 

På scen:

Cecilia Tisell, Konsumentombudsman och Generaldirektör för Konsumentverket;

Ester Appelgren, tekn dr, lektor i journalistik vid Södertörns högskola och forskar på det digitala medielandskapets integritetsaspekter;

Anna-Karin Strömqvist, näringspolitisk expert vid Svensk Handel;

Catharina Fernquist, enhetschef på enheten för närings- och arbetsliv på Datainspektionen; (medverkar ej på grund av sjukdom)

Stefan Larsson, fil dr, docent i teknik och social förändring vid Lunds universtet, programchef för det digitala samhället vid Fores