Hur hanterar vi klimatrelaterad migration i Sverige och världen?

Fores har en lång historik och en vana att jobba med både klimatfrågor och migrationsfrågor. Vi ser därför det som en självklar utveckling att arrangera ett seminarium om människor som har och kommer att behöva fly på grund av klimatrelaterade händelser. Detta mot bakgrund av de klimathändelser som sannolikt kommer vara stora bakomliggande krafter för migration i framtiden. Vi tycker därför att det är angeläget att lyfta fram klimatrelaterad migration i debatten och höra hur man från forskningen, UNHCR, Migrationsverket, regeringens och EU:s håll ser på denna fråga och hur vi kommer att hantera detta framöver.

 

På scen:
Ulrika Modéer, statssekreterare hos Isabella Lövin, minister för int. utvecklingssamarbete och klimat
Rebecca Stern, jur. dr., lektor i folkrätt, docent i folkrätt, Uppsala universitet
Minna Ljunggren, programchef på Fores migrations- och integrationsprogram
Markus Larsson,
programchef på Fores klimat- och miljöprogram
Adam Reuben,
rapportförfattare
Emine Behiye Karakitapoglu,
rapportförfattare
Fler namn tillkommer

När: Fredag den 6 oktober, klockan 10:00–12:00
Var: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm
T-bana: T-Centralen / Rådhuset

Anmäl dig här!