2050 finns 200 miljoner klimatflyktingar. Planera eller ignorera, vilken strategi väljer vi? Kopplingen mellan framtidens migrationsmönster och klimatförändringar är starkare än många tror. Redan år 2050 beräknas klimatdriven migration leda till att fler än 200 miljoner ”klimatflyktingar”, samtidigt råder det stor förvirring kring juridisk status – är de flyktingar eller migranter?

Den 6 oktober lanserade vi vår nya rapport Climate Refugees. Rapporten behandlar de juridiska dilemman som hör till ämnet, men också de konsekvenser klimatdriven migration medför för människor, stater och flyktingmottagandet. Fores ställer frågan hur man från forskningens håll ser på klimatdriven migration och undersöker hur olika delar av samhället rustar för att hantera detta.

På scen

Ulrika Modéer, statssekreterare hos Isabella Lövin, minister för int. utvecklingssamarbete och klimat
Rebecca Stern, jur. dr., lektor i folkrätt, docent i folkrätt, Uppsala universitet
Martin Hedberg, meteorolog, chef på Vädercentralen, partner Entropics asset management
Minna Ljunggren, programchef på Fores migrations- och integrationsprogram
Markus Larsson,
programchef på Fores klimat- och miljöprogram
Adam Reuben,
rapportförfattare, Master of Research, University of Bristol, LL.M International law University of the West of England
Emine Behiye Karakitapoglu, rapportförfattare MSc, Environmental Communication and management, SLU
Katarina Areskough, chef för EU-kommissionens representation i Sverige
Erica Bower, Associate Climate Change Officer at UNHCR

Läs mer och beställ om boken här

Se lanseringen

Se lanseringen här

I media