Artificiell intelligens och robotar tar över arbetsuppgifter, enorma teknikföretag samlar på sig berg av information om oss och helt nya tillväxtmöjligheter föds ur den nya tekniken. Fores har gett ut en rad publikationer på området och har mer på gång, nu samlar vi oss till en seminarieserie där vi försöker lyfta de viktigaste vinklarna på vart vi är på väg.

 

14 mars kl. 12–13: Nya tjänster och företag i en digital framtid

Vilka nya företag och affärsmodeller ser vi i en alltmer digitaliserad värld? Är det monopolföretagen som tar över, eller skapas tvärtom möjligheter för småföretag att bli multinationella?

De enorma mängder data som samlas in av webbsidor, mobiltelefoner och mätinstrument i maskiner ger upphov till helt nya tjänster och företag. En rad plattformar visar tendenser att skapa monopol i sina branscher. Samtidigt ser vi hur små företag kan växa mycket snabbt tack vare att tekniken gör det möjligt att ha hela världen som marknad, och även de som inte växer kan vara globala. Vart är den här utvecklingen på väg? Seminariet utgår ifrån Darja Isakssons och Karl Wennbergs kapitel “Digitalisation and collective value creation” i vår antologi “Machines, jobs and equality”.

På scen:
(Fler namn tillkommer)

Karl Wennberg, professor i företagsekonomi, Linköpings universitet och Handelshögskolan i Stockholm
Joakim Wernberg, forskningsledare, Entreprenörskapsforum
Claire Ingram Bogusz, postdoc-forskare på Handelshögskolan i Stockholm
Moderator: Andreas Bergström, vice vd, Fores

ANMÄL DIG HÄR

 

16 mars kl 12–13: Borde vi beskatta robotar?

Vi ser en omfördelning från löner till kapitalinkomster i världen, och enligt en del forskning går detta att koppla till automatisering. Flera röster har höjts för att beskatta robotar så att välståndet kan fördelas jämnare. Ger automatisering ett fördelningsproblem och hur ska vi i så fall lösa det?

En bakgrund till seminariet är två av Fores publikationer: “Automatiseringens effekter på arbetsmarknad och fördelning” av Jesper Roine, samt kapitlet av Fernando del Rio och Eduardo L Giménez i “Machines, jobs and equality”.

På scen:

Adrian Adermon, postdoktor i nationalekonomi, Uppsala universitet
Åsa Hansson, docent i nationalekonomi, Lunds universitet
Jesper Roine, docent i nationalekonomi, Handelshögskolan i Stockholm
Moderator: Andreas Bergström, vice vd, Fores

ANMÄL DIG HÄR

 

INSTÄLLT: 12 april: Den svenska modellen och plattformsmodellen

På grund av talarbortfall är vi tyvärr tvungna att skjuta upp seminariet. Vi beklagar och återkommer med ett nytt datum senare.

Digitala plattformar för arbetstillfällen konkurrerar med traditionella arbetsformer. I länder där arbetsförhållanden inte är lika tydligt reglerade finns vissa utmaningar, och här i Sverige andra. Hur hanterar vi arbetstagarens rättigheter när arbetsformen är otydlig? Vem ansvarar för att arbetsgivaren håller sig till de avtal som upprättats av plattformsaktören? Har några röster höjts i Sverige beträffande de politiska och regleringsmässiga dimensionerna? I sådana fall vilka?

Det här är några av frågorna som Fredrik Söderquist och Samuel Engblom tar tag i och kommer dyka djupare i under seminariet.

På scen:
(fler namn tillkommer)

Samuel Engblom, TCO
Fredrik Söderquist, Unionen
Moderator: TBA

ANMÄL DIG HÄR

 

24 april kl. 10–11: Hur blir Sverige bättre på informationssäkerhet?

När Transportstyrelsens omtvistade säkerhetshaveri uppdagades under sommaren 2017 lyftes ett ämne som sällan diskuteras: informationsinfrastruktur. 

Paradoxalt, eftersom Sverige är ett av de länder i världen där digitaliseringen av viktiga samhällsfunktioner kommit längst.

Med utgångspunkt i turerna kring Transportstyrelsen kommer vi under detta seminarium att nysta i vad informationssäkerhet egentligen är, vad som händer i sviterna av de senaste årens skandaler och hur Sverige kan arbeta med säkerhetsfrågan framöver.

På scen:

Fia Ewald, Informationssäkerhetskonsult
Maria Holmström Mellberg, Styrelseledamot i Data Protection Forum
Moderator: Jonas Andersson Schwarz, lektor vid Södertörns universitet

ANMÄL DIG HÄR

 

1-8 juli: Hur fungerar innovation i plattformssamhället?

Samtidigt som Sverige är ett unikt land i många positiva avseenden – vi har en lång tradition av att vara ett, globalt sett, teknikpositivt land med god digital infrastruktur, relativt gott om kompetens och trygghet nog att gå i bräschen för ny teknik – så utmanas våra existerande välfärdssystem och modeller för samhällsbyggnad när betydande delar av dem utsätts för global konkurrens.

I kombination med bristande insyn och transparens i stora, multinationella plattformsföretag leder det här till nya utmaningar för Sverige som en plantskola för innovation. Hur skapar vi balans mellan fördelar och risker? Vad betyder omställningen för Sverige?

Seminariet kommer att hållas under politikerveckan i Almedalen. Exakt datum och plats meddelas senare.

På scen:
(fler namn tillkommer)

Darja Isaksson, Digitaliseringsstrateg
Moderator: TBA

ANMÄL DIG HÄR

 

Tidigare seminarier i serien: 

Varför ser vi inte mer tillväxt?

Trots spännande nya uppfinningar, internet i var mans ficka och stora teknikinvesteringar är tillväxten mätt i BNP per capita på en historiskt låg nivå i de flesta rika länder. Är tekniken mer rolig än produktiv, mäter vi tillväxten fel eller finns det andra förklaringar? Seminariet som ägde rum den 21 februari utgick ifrån Anna Bremans kapitel “Diginomics and the productivity puzzle” i vår antologi “Machines, jobs and equality”.

Du kan se seminariet på vår Facebook eller vår Youtube.

På scen:
Anna Breman, chefsekonom på Swedbank
Johan Hassler, professor i nationalekonomi vid IIES på Stockholms universitet
Mårten Blix, nationalekonom och forskare på Institutet för näringslivsforskning (IFN)
Moderator: Andreas Bergström, vice vd på tankesmedjan Fores

Kan du inte delta på plats?
Fores live-sänder alla seminarier på vår Facebook-sida.
I efterhand kan du också se inspelning av seminariet på Fores Play.