Den 6 november inledde Fores COP23 klimatförhandlingarna i Bonn med en sidoaktivitet om grön ekonomi. Läs sammanfattningen av eventet nedan. 

Även om hållbara finansmarknader har varit aktuella på den internationella globala agendan under ett antal år och har diskuterats och implementerats genom en uppsjö initiativ bland företag och på nationell och internationell nivå, är de faktiska framstegen vitt spridda mellan länder. Under den första dagen på COP23 arrangerade Fores tillsammans med den franska tankesmedjan ENERGIES 2050 och European Liberal Forum en sidoaktivitet till de formella förhandlingarna, ”Sustainable Finance: best practices from the financial sector”, där branschens utmaningar och möjligheter diskuterades. Ulrika Stavlöt, Fores forskningsledare, presenterade en kommande e-bok av Fores och European Liberal Forum som bland annat kartlägger och jämför den offentliga debatten, reformer och praktisk tillämpning i olika Europeiska länder.

Laurent Dittrick, senior advisor vid ENERGIES 2050 och med 20 års erfarenhet av energi, finans och klimatförändring, diskuterade utmaningen med att matcha stora institutionella investerare med småskaliga projekt i fattiga länder. De stora institutionella aktörerna letar ofta efter stora projekt för att minska transaktionskostnader och söka legitimitet för de stor finansiella volymer som de administrerar. Projekt inom t.ex. förnybar energi är ofta småskaliga och numera, som konsekvens av den positiva prisutvecklingen på förnyelsebar energi, också ofta relativt billiga. Matchningen fungerar i dagsläget dåligt, menade Dittrick. Jennifer Lenhart, programme manager för WWF’s One Planet City Challenge, följde upp med ytterligare en praktisk utmaning, nämligen hur våra snabbt växande städer ska få tillgång till finansiering för att kunna utvecklas i en hållbar riktning. Bland annat pekas undermålig planeringskapacitet, låg kreditrating hos städer, matchning med investerare och risk för green-washing ut som avsevärda utmaningar som städer måste tackla. Mathias Fridahl, klimatpolitisk analytiker på Fores, modererade seminariet.

I samband med eventet frågade vi Laurent Dittrick om han tror att COP23 kan förbättra förutsättningarna för grön finansiering. Se i videon nedan vad han svarade.