Inom såväl global politik som samhällsvetenskaplig och rättsvetenskaplig forskning har diskussioner förts om hur man kan eller bör förstå de digitala plattformarnas egna ansvar för hur de används och deras samhälleliga konsekvenser.

PUBLIKATION

Givet många av plattformarnas storskalighet, enorma användarbas och den stora mängd information som postas, modereras och sorteras – ofta i realtid – så har algoritmberoende automation blivit en viktig del av plattformarnas organisering. Algorithmic accountability, ansvarsfull AI och frågor om ansvar för gränsdragningar och oförutsedda effekter av användningen av AI är således begrepp som belysts i både nyhetsbevakning och forskningslitteratur.

Hur ska vi förstå de etiska och sociala utmaningar som artificiell intelligens och maskininlärning medför i de digitala plattformarnas konsument- och marknadsinriktade användning? Hur påverkar det individer såväl som innovationens förutsättningar, och finns det behov av reglering eller standardisering, och i så fall av vilken typ?

Det här kapitlet, som är en del av en antologi om plattformar med lansering i januari 2019, analyserar Stefan Larsson automatiserad policyimplementering på digitala plattformar och därmed kombinationen av normativitet och plattformisering. Kapitlet lägger extra fokus på betydelsen av de automatiserade verktyg där varianter av artificiell intelligens och maskininlärning används för att moderera och effektivisera olika informationsflöden.

Beställ kapitlet

Vill du få ett tryckt exemplar av kapitlet? Kontakta robin.vetter@fores.se

Läs online

Läs kapitlet online, eller ladda ner som pdf här.

Se lanseringen

I december 2018 lanserade Fores kapitlet i Stockholm. Se lanseringen i efterhand här.

Kontakt

Stefan Larsson
Programchef, Digitala samhället
stefan.larsson@fores.se

Mer om plattformar

I en ny antologi redigerad av Jonas Andersson Schwarz och Stefan Larsson sammanförs experter från en rad olika fält för att förutsättningslöst tänka nytt och kritiskt kring plattformsproblematiken. Antologin kommer lanseras på Fores i januari 2019. Mer information om projektet hittar du här.

Fores har publicerat mer på samma tema. Se Fores samlade arbete om plattformar här.