Sveriges nuvarande skattesystem är baserat på en blocköverskridande överenskommelse som slöts för 25 år sedan. Efter att den har lappats och lagats finns ett behov av att se över skattepolitiken och utforma den efter de möjligheter och utmaningar som präglar dagens samhälle. Leif Jakobsson (S) och Emil Källström (C) in till en halvdagskonferens i riks-dagens förstakammarsal, med internationella skatteexperter och några av Sveriges främsta nationalekonomer, samt pol-itiker från båda sidor av blockgränsen.

Konferensen genomfördes i samverkan med och modererades av Andreas Bergström, vice vd, Fores och Ola Pettersson, LO-ekonomerna.

Under dagen samlades  politiker och framstående forskare och fick möjlighet att utbyta idéer och tankar i både panelsamtal och förberedda presentationer.

 • Tre europeiska forskare, auktoriteter på sina respektive ämnen, föreläste om skatte-politik, och kommenterades där-efter av framstående svenska forskare.
 • En panel av aktiva riksdags-politiker och en panel av forskare som båda diskuterade svensk skattereform
 • Bengt Westerberg och Erik Åsbrink, som var med och genomförde den senaste stora skattereformen, diskuterade er-farenheter och blickade framåt.

Medverkande:

 • Torben Andersen, professor, Århus universitet: The welfare state, taxation and economic performance. Se Andersens presentation här
 • Sijbren Cnossen, professor, Universitetet i Maastricht och Erasmus-universitetet i Rotterdam: The Long Shadow of the EU VAT. Se Cnossens presentation här
 • Ottmar Edenhofer, professor, Berlins tekniska universitet och Potsdam Institute for Climate Impact Research: Post-Paris, the future of carbon pricing and of the EU ETS in Europe. Se Edenhofers presentation här
 • Lars Calmfors, professor em.,
  Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet, forskare vid IFN och ordförande i Arbetsmarknadsekonomiska rådet. Se Calmfors presentation här
 • Åsa Hansson, lektor vid Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet. Se Hanssons presentation här
 • Thomas Sterner, professor, Handelshögskolan vid
  Göteborgs universitet. Se Sterners presentation här
 • Bengt Westerberg, f. d. partiledare, Folkpartiet
 • Erik Åsbrink, f.d. finansminister, Socialdemokraterna
 • Leif Jakobsson (S), gruppledare och vice ordförande i Skatteutskottet
 • Emil Källström (C), ekonomisk-politisk talesperson
 • Mats Persson (L), skattepolitisk talesperson
 • Janine Alm Ericson (MP), ekonomisk-politisk talesperson