Den 21 april presenterade Fores i en slutkonferens sin antologi Hela staden – bryt segregationen. Författarna till antologin samlades och presenterade kort sina rapporter. Panelsamtal följede där bland annat samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan deltog.

I takt med att rikspolitiken presenterat flertalet förslag för att minska brottsligheten i socialt utsatta områden, förbättra svenska skolan, få nyanlända snabbare i arbete och minska boendesegregationen blir det allt viktigare att granska vilka förslag som utifrån forskning kan fungera.

Inom forskningsprojektet har en rapport för varje ämnesområde presenterats. Dessa rapporter finns nu samlade i bokform och presenterades under seminariet.

Om du inte hade möjlighet att delta kan du även beställa hem boken.
Du kan också se inspelningen av semenariet på Fores Play.

Medverkande:

Ibrahim Baylan (S), samordnings- och energiminister.
Elisabeth Svantesson (M), riksdagsledamot, f.d. arbetsmarknadsminister.
Jonas Nygren, förbundschef i Hyresgästföreningen, särskild utredare för Delegationen mot segregation.
Lars Calmfors, professor emeritus, forskare vid IFN och vetenskaplig rådgivare på Fores.
Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi vid Stockholms universitet.
Andreas Bergh, forskare på Institutet för Näringslivsforskning (IFN).
Susanne Urban, docent och universitetslektor vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF).
Fredrik Bergström, affärsområdeschef i det globala analys- och teknikkonsultföretaget WSP.
Anna Heide, bostadsexpert och CSR-chef MKB.
Christoffer Bohman, biträdande områdeschef Rinkebypolisen.
Amir Rostami, polis och sociolog vid Stockholms universitet med fokus på kriminell organisering.
Torbjörn Hållö, LO-ekonom
Tuula Tähkäaho, rektor på Broskolan i Upplands-Bro
Jonas Frycklund, biträdande avdelningschef Svenskt Näringsliv
Rouzbeh Djalaie, journalist på Sveriges Radio. Tidigare chefred. för Norra Sidan, Södra Sidan och Vår Linje
Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund
Per Kornhall, skoldebattör, medlem av Kungl. vetenskapsakademins skolkommitté och forskare vid Mälardalens högskola
Anders Knape, vice ordförande SKL

 Moderatorer: Minna Ljunggren, chef för Fores program Migration och integration och Andreas Bergström, vice vd på Fores.

Kontakt:
Projektledare: Oskar Adenfelt