Sött och salt i Tidöavtalet anser Fores

Det finns både salt och sött i regeringens och Sverigedemokraternas Tidöavtal. Klimatet är noterbart den del som får en alldeles för liten del i Tidöavtalet, även om det finns höjdpunkter. Däremot är vi djupt oroade över att den omfattande rättspolitiska delen av Tidöavtalet som eroderar de grundläggande delarna av våra rättstraditioner och den liberala rättsstatens grunder, konstaterar Ulrica Schenström, VD Tankesmedjan Fores.

Det finns flera ljuspunkter i Tidöavtalet och regeringsförklaringen som kommer vara bra för Sverige.
– Både säkerhets- och försvarspolitiken får nödvändiga och positiva tillskott i form av en minister för civilt försvar samt ett nationellt säkerhetsråd och nationell säkerhetsrådgivare. Därtill var det mycket bra att höra statsministern också nämna cybersäkerheten då vi ser växande hot inom just detta område och att det är ett område som Fores fokuserat mycket på den senaste tiden, säger Schenström.
– Fler reformer behövs för att öka jämställdheten i Sverige. Vi ser positivt på de jämställdhetspolitiska förslag som regeringen kommer att driva. Under mandatperioden kommer vi bidra med fler reformidéer till regeringen, både från de två rapporter vi nyligen släppt och som kommer släppas framöver, säger Schenström.

Klimatpolitikens mycket begränsade utrymme i Tidöavtalet bekymrar, men det finns också goda inslag:
– Vi ser särskilt positivt på att man till exempel vill satsa på laddinfrastruktur, teknik för koldioxidinfångning och lagring samt ska förenkla och förkorta tillståndsprocesserna. Att klimatpolitiken tar liten plats i avtalet är oroväckande, men kan samtidigt betyda att det finns få begränsningar för vad den nytillträdda miljö- och klimatministern kan åstadkomma för reformer. Därför vill Fores bidra med den långa erfarenhet, kunskap och nätverk som vi besitter i frågorna för en offensiv grön och liberal klimatpolitik under mandatperioden, säger Schenström.

Tidöavtalets saltaste delar består av dominansen av repressiva förslag i både rättspolitiken och invandringspolitiken:
– Kriminalpolitiken innehåller flera förslag som går stick i stäv med rättssäkerheten, enskildas fri- och rättigheter och rättsstatens principer. Varje repressivt förslag måste noggrant granskas om de verkligen kommer bidra till eller om de rent utav skulle motverka sitt eget syfte om effektiv brottsbekämpning, säger Schenström.
– Asylrätten måste värnas i praktiken, inte bara i teorin. Det är därför viktigt att följa upp Tidöavtalets migrationspolitik, särskilt hur den slår mot de allra mest utsatta. Migration- och integrationspolitiken ska inte heller bidra till försvårad integration. Vi ser också allvarligt på att regeringen vill kraftigt begränsa arbetskraftsinvandringen, som är nödvändigt för Sveriges tillväxt, säger Schenström.
– Organiseringen på Regeringskansliet och internt mellan samarbetspartierna lämnar tyvärr en del att önska då ett av samarbetspartierna ställs utanför regeringsbesluten och undantas ansvarsutkrävande, avslutar Schenström.


Presskontakt

Joakim Liljeberg
joakim.liljeberg@fores.se
073 – 617 81 47