Världen ställs med jämna mellanrum inför stora utmaningar och det samhälle som vi är vana att verka i förändras radikalt. Coronaviruset skapar just nu en oviss framtid, där alla på ett eller annat sätt påverkas. Krisen visar dock betydelsen av att vi alla har en god förmåga att ställa om, inte minst till digitala tjänster. Välkommen till seminarium kring strukturomvandling på arbetsmarknaden.

Datum: Tisdag 21 april 2020
Tid: Kl. 15.30–16.30
Plats: Fores Youtube

Coronakrisen påskyndar de stora förändringarna som drivs av digitalisering, automatisering och etableringen av helt nya affärsmodeller. Strukturomvandling är inget nytt, men denna gång går det väldigt snabbt och är genomgripande för hela samhället. Historiskt har denna typ av process varit positiv, men omställningen tar tid, och välståndet som skapas blir ofta ojämnt fördelat.

Fores gör under 2020 en storsatsning på olika frågor kring polarisering inspirerat av IFS Deaton Review, med syfte att analysera ojämlikhetens karaktär och undersöka vilka ojämlikheter som är de allvarligaste. En bred forskningslitteratur visar att sysselsättning i västvärlden utvecklas åt att bli mer och mer polariserad, då yrken som ligger i mitten av lönefördelningen krymper till förmån för relativt hög- och lågavlönade yrken.

I rapporten “Jobbpolarisering och efterfrågan på olika förmågor på framtidens arbetsmarknad” (IFAU, 2019:30) visar professor Lena Hensvik, IFAU, och professor Oskar Nordström Skans, Uppsala universitet, att detta gäller även för Sverige. Sysselsättningsutvecklingen i Sverige har framförallt gynnat högkvalificerade yrken, en trend som spås fortsätta långt i framtiden. 

Fores bjuder nu in till seminarium kring strukturomvandling på arbetsmarknaden. Professor Lena Hensvik, professor i nationalekonomi, IFAU börjar med att presentera rapporten, varefter professor Anders Björklund, professor emeritus, Institutet för social forskning, Stockholm Universitet och Susanne Spector, senioranalytiker, Nordea kommenterar. Samtalet modereras av Susanne Ackum, doktor i nationalekonomi, Fores.

Varmt välkommen!

Livestream

Webbinariet sändes live och går att se i efterhand på Fores Youtube-kanal. Du kommer kunna följa presentationerna på skärmen. Varmt välkommen!

Kontakt

Har du frågor om seminariet, vänligen kontakta Julius Rosenlund