Susanne är fil. dr. i nationalekonomi och har bland annat varit statssekreterare på Finansdepartementet under Anders Borg, riksrevisor och generaldirektör för Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).

På Fores är Susanne anställd vid programmet Ekonomiska reformer och entreprenörskap. Hon fokuserar bl.a. på makroekonomiska frågor och kompetensbehov och fortbildningsmöjligheter på en arbetsmarknad som förändras av digitalisering och automatisering.

Kontakta Susanne
E-post: susanne.ackum@fores.se
Telefon: 072 -587 26 94

Pressbilder