EU har sedan tidigare beslutat att införa en så kallad automatisk annullering inom EU:s system för handel med utsläppsrätter. Efter beslutet har priset på utsläppsrätter stigit. I enighet med beslutet kan en stor volym av utsläppsrätter i reserven nu komma att annulleras från 2023 och regelbundet därefter. Hur ska vi förhålla oss till den nya annulleringsmekanismen, och vilken effekt ger minskade svenska utsläpp i Europa?

Datum: Torsdag 5 mars
Tid: 12.00–13.00, lättare lunch serveras från kl. 11.30
Plats: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm

Vi djupdyker i EU:s utsläppshandel och diskuterar hur Sverige ska förhålla oss till annulleringsmekanismen. Vi frågar oss vilken effekt en nationell svensk minskning av utsläpp har på de totala utsläppen i Europa? Hur ska kommuner som äger bolag med utsläppsrätter resonera kring en eventuell försäljning av utsläppsrätter om de vill gynna klimatet, och vad händer om en industri i Sverige flyttar till ett annat EU-land?

Medverkande

Anna Dahlqvist, forskare inom miljöekonomi, Konjukturinstitutet
Roman Hackl, handläggare på Utsläppshandelsenheten, Naturvårdsverket

Moderator är Mette Kahlin McVeigh, chef för Klimatprogrammet, Fores

Livestream

Seminariet sändes live och går att se i efterhand på Fores Youtube.

Den powerpoint som användes under seminariet går även att ladda ner här. 

Kontakt

Har du frågor om seminariet, vänligen kontakta Camilla Wallenberg.