Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett underlag till den första klimatpolitiska handlingsplanen. Planen, som regeringen lämnar över till riksdagen under 2019, ska visa hur regeringens politik sammantaget bidrar till att nå det klimatpolitiska ramverkets mål och vilka ytterligare åtgärder som regeringen avser vidta.

Datum: Onsdag 27 mars
Tid: kl. 8.30-9.30 (Vi serverar frukost från 8.00)
Plats: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm

Välkommen till frukostseminarium den 27 mars då Naturvårdsverket presenterar sin underlagsrapport med bl.a. en gapanalys som visar hur långt mot klimatmålen vi når med nu beslutade styrmedel. Vi ger en analys av vilka förutsättningar som är nödvändiga för att nå klimatmålen, en sammanställning av sektorsvisa hinder och en bedömning av strategiskt viktiga områden för politiken att hantera för att nå målen.

Program

08.00: Frukostsmörgås serveras
Tid för snabb läsning av Naturvårdsverkets sammanfattning

08.30: Inledning: Som vi har väntat!
Mattias Goldmann, vd Fores

08.35: Rapporten presenteras
Stefan Nyström, chef klimatavdelningen, Naturvårdsverket

09.00: Frågestund med Stefan Nyström med kolleger
Anders Wijkman, fd ordförande för Miljömålsberedningen som tog fram klimatramverket
Semida Silveira, professor i energisystemsplanering och medlem i Fores klimatvetenskapliga råd
Nina Ekelund, gs för Hagainitiativet, expert för arbetet med svensk klimatlag
Mattias Goldmann, vd Fores

09.30: Slut

Livestream

Seminariet livesänds och går att se i efterhand på Fores Facebook.

Kontakt

För frågor om seminariet kontakta Mattias Goldmann.