I samarbete med Malmöföretaget Altitude Meetings har Fores startat upp verksamheten Fores Syd. Vi håller till i STUDIO-huset på universitetsholmen i Malmö och tillsammans med vår stiftare Studieförbundet Vuxenskolan jobbar vi för att finnas över hela södra Sverige.

Verksamheten i Skåne kommer att spegla Fores alla områden: migration och integration, klimat och miljö, ekonomiska reformer och entreprenörskap, digitala samhället samt 2030-sekretariatet. Tillsammans med lokala aktörer kommer vi att driva opinion, både lokalt, nationellt och internationellt.

Kontakt

Vill du veta mer kring Fores arbete i Sydsverige, har du idéer på uppslag vi borde ta till oss eller är du en person som borde finnas med i vårt nätverk? Kontakta lena.holmestig@fores.se

Inbjudningar och nyheter

Vill du bli bjuden till Fores syds kommande seminarium och event? Anmäl dig till våra nyhetsbrev här.