Den fackliga organisationsgraden har under en längre tid sjunkit i Sverige. Samma trend syns i de flesta andra länder. Vad beror detta på?

Eftersom fackförbund fyller en viktig funktion i en liberal demokrati är det av stor vikt att undersöka vilka faktorer som påverkar det fackliga engagemanget. Hur ser människor på facket i dag? Hur väger de medlemskapets fördelar med dess kostnader? Rapporten undersöker dessa frågor med hjälp av en enkätstudie och intervjuer med fackliga företrädare.

Under webbinariet diskuterar vi rapportens fynd samt fackets roll i dag och i framtiden. Lars Calmfors, Julia Nederberg och Carolina Persson är författare till boken.  

Medverkande

Lars Calmfors, Professor emeritus i internationell ekonomi, forskare, IFN, vetenskaplig rådgivare, Fores
Eva Uddén Sonnegård, Forskare, Ratio
Anders Forslund, Forskare, IFAU
Tobias Baudin, Förbundsordförande, Kommunal
Heike Erkers, Förbundsordförande, Akademikerförbund SSR
Martin Linder, Förbundsordförande, Unionen

Modererar gör Ulrica Schenström, vd, Fores.

Livestream

Den fackliga organisationsgraden har under en längre tid sjunkit i Sverige. Samma trend syns i de flesta andra länder. Vad beror detta på?

Eftersom fackförbund fyller en viktig funktion i en liberal demokrati är det av stor vikt att undersöka vilka faktorer som påverkar det fackliga engagemanget. Hur ser människor på facket i dag? Hur väger de medlemskapets fördelar med dess kostnader? Rapporten undersöker dessa frågor med hjälp av en enkätstudie och intervjuer med fackliga företrädare.

Under webbinariet diskuterar vi rapportens fynd samt fackets roll i dag och i framtiden. Lars Calmfors, Julia Nederberg och Carolina Persson är författare till boken.  

Medverkande

Lars Calmfors, Professor emeritus i internationell ekonomi, forskare, IFN, vetenskaplig rådgivare, Fores
Eva Uddén Sonnegård, Forskare, Ratio
Anders Forslund, Forskare, IFAU
Tobias Baudin, Förbundsordförande, Kommunal
Heike Erkers, Förbundsordförande, Akademikerförbund SSR
Martin Linder, Förbundsordförande, Unionen

Modererar gör Ulrica Schenström, vd, Fores.

Livestream