7 maj: Anders Borg och Jens Henriksson om coronakrisens effekt på ekonomin

Välkommen till Fores digitala Reformpub 7 maj! Anders Borg och Jens Henriksson samtalar om coronakrisens effekt på Sverige och världsekonomin, och svarar på frågor från IMF:s vårmöte.

Digitala möten för minskad spridning av covid-19

Som mötesplats och arrangör av både små och stora sammankomster vill Fores ta sitt ansvar för att förhindra fortsatt spridning av covid-19.