Dags för företagen att kliva fram vid klimatmötet i Marrakech

På plats ordnar Fores ett seminarium tillsammans med tyska utvecklingsinstitutet GDI och institutet för miljöforskning IVM i Amsterdam, om vilken roll företag och städer spelar för genomförandet av Parisavtalet och ländernas nationella utsläppsminskningar.

EU:s klimatpolitik till 2030 – vad händer?

EU är på väg att med råge nå de uppsatta målen för minskade utsläpp till 2020. Framtida mål är mer ambitiösa och nu pågår arbetet med att forma EU:s klimatpolitik fram till 2030. Den europeiska utsläppshandeln som reglerar nära hälften av Sveriges utsläpp ska reformeras. Även de riktlinjer för utsläppen som inte omfattas av utsläppsrätterna ska regleras.

Energisäkerhet och klimatpolitik – hur hänger det ihop?

Ska EU nå sina långsiktiga klimatmål krävs en omvälvande ändring av den europeiska energimixen. Samtidigt är energisäkerhet en central fråga i de flesta europeiska länder. Ungefär hälften av den energi som används i EU importeras från andra länder, till en kostnad av ungefär 400 miljarder Euro. Vissa EU-länder är beroende av ett eller fåtal länder för att tillgodose sin energiförsörjning.

Fores remissvar: skärpt skärpning av utsläppshandeln behövs

Att utnyttja oanvända utsläppsrätter från nuvarande period för att fylla olika typer av ”utsläppsrättsfonder” skulle allvarligt skada förtroendet för den europeiska utsläppshandeln EU ETS, det skriver tankesmedjan Fores i sitt remissyttrande med anledning Kommissionens förslag till översyn av Europas utsläppshandel.

​Klimatavtal: skarpt mål, suddig väg

Skarpare skrivningar om 1.5-gradersmål än förväntat, men otydligt om långsiktigt utsläppsmål och oklara delmål. Femåriga utsläppsplaner från samtliga länder och möjlighet för länkade utsläppsmarknader. Fortsatt ökning av finansiering från utvecklade länder, med siffersatta mål efter 2020. Så ser det sista utkastet till klimat avtal ut enligt tankesmedjan Fores.