Rösterna är nu färdigräknade i det polska valet. Oppositionen kan bilda majoritet på bekostnad av det sittande regeringspartiet Lag och rättvisa (PIS). Fores vd Ulrica Schenström kommenterar ett valresultat som kan vara det första steget på resan mot ett friare Europa.

I dag tisdag den 17 oktober presenterades det slutgiltiga valresultatet i Polen. Nu står det klart att det polska folket har röstat bort nationalkonservativa Lag och rättvisa (PIS), som under ett närmare decennium vid makten stått för en nedmontering av den liberala demokratin. I mörka tider är Polen en ljusglimt som ger hopp om ett fritt och öppet Europa.

Sedan Lag och rättvisa tog makten i Polen har livssituationen försämrats för polska kvinnor, HBTQI-personer och invandrare. Dessutom har medias och domstolarnas oberoende inskränkts. Nu har många polacker fått nog.

I valet fick Donald Tusks Medborgarkoalition (KO) 30,7 procent av rösterna, vilket innebär att de av allt att döma kommer kunna säkra en majoritet tillsammans med Nya Vänstern och centerblocket Tredje vägen. Det är väldigt glädjande för både Polens demokrati och landets roll i Europa.

I en turbulent värld med krig, terror och allt för många länder som rör sig i fel riktning missar man lätt att uppmärksamma goda nyheter. Valresultatet i Polen ger hopp om att den dystra utvecklingen går att vända om demokrativänner går samman. Förhoppningsvis är det början på en ny demokratisk våg i hela Europa.

Demokrativänner, samla er!

Ulrica Schenström, vd Fores

Under hösten 2023 kommer Fores lansera antologin Vad hände?! där sju författare tar temperaturen på Sveriges partipolitiska engagemang.

Med erfarenheter från civilsamhället, forskningen, media och beslutsfattande positioner i både riksdag och regering målar författarna tillsammans upp en dyster bild av den partipolitiska verkligheten. Kvaliteten på det politiska hantverket brister, samexistensen mellan politik och civilsamhälle ifrågasätts och utvecklingen av det partipolitiska engagemanget har stagnerat.

Precis som med de tidigare antologierna Va?! Är demokratin hotad och Vändpunkt vill Fores belysa problemen och inspirera till förändring. Vi vill ge syre till lågan som brinner för samhällsutveckling, ingjuta mod i förtroendevalda att komma med långsiktiga reformer av hög kvalitet och stärka den liberala demokratins försvarare.

Håll utkik under hösten!

Auktoritarismens grepp om världens demokratier fortsätter hårdna. Det är otvetydigt tufft just nu. IDEA:s demokratirapport för år 2022 visar att de länder som fortfarande räknas som demokratier upplever en inbromsning i sin demokratiska utveckling. Unga lockas inte av partipolitiken, onlinefriheter är hotade medan högerextremismen polariserar det politiska samtalet.

Vår del av världen är inte ett undantag. Hälften av Europas länder har upplevt en tydlig demokratisk tillbakagång de senaste fem åren. Auktoritära krafter frodas i tider av kris. När covidpandemin byttes mot Putins invasion av Ukraina fortsätter den liberala demokratin att ställas inför svåra prov.

Men år 2022 har också bjudit på ljusglimtar. Aborträtten breder ut sig i Latinamerika och kvinnor leder striden för demokrati i Iran. Frihetliga rättigheter har nog aldrig varit så eftersträvansvärda för så många som just nu.

Trots detta lyser reformer som ökar friheten och livskvaliteten för människor med sin frånvaro. När hälften av världens demokratier är på tillbakagång behöver vi aktivt värna om den liberala demokratin som vi känner den. För demokratin är hotad år 2022. I Sverige, i Europa och i världen.

Fores arbetar dagligen med att värna och stärka den liberala demokratin. Våra antologier Va?! Är demokratin hotad? och Vändpunkt – reformer till den liberala demokratins försvar går att beställa eller laddas ned gratis.

 

Läs IDEAs rapport på idea.int.