Sverige behöver en IT-minister

Regeringen har nu möjlighet att öka de politiska ambitionerna med en renodlad IT-minister som har ett tydligt mandat och tillhörande ansvar att föra en sammanhållen svensk IT-politik, skriver branschföreträdare från Google, IBM, Fores, IT & Telekomföretagen samt SICS Swedish ICT.

Hitta din talare till Almedalen 2016

Vill du hitta rätt talare eller moderator till ditt event i Almedalen? Fores har kompetensen! Vi är experter på alla möjliga områden inom klimat och miljö, migration och integration, digitala samhället, ekonomiska reformer och välfärd. Ta chansen!

Marcin de Kaminski och Cecilia Magnusson Sjöberg i Fores vetenskapliga råd för Digitala Samhället

Det är tydligt att kunskapsgenerering kring frågor som rör digitalisering och nätfrågor måste utgå från ett systematiskt och tvärvetenskapligt perspektiv. Enbart så går det att bättre förstå hur vårt digitala samhälle växer fram, och detta medan vi alltjämt är mitt i en pågående förändring, säger Marcin de Kaminski, en av rådets fem ledamöter.

Marcin de Kaminski och Cecilia Magnusson Sjöberg i Fores vetenskapliga råd för Digitala Samhället

Tankesmedjan Fores tillsätter ett vetenskapligt råd för sitt program Digitala Samhället. Rådet bidrar till att utveckla programmets vetenskapliga förankring och inriktning. Rådet kommer att stämma av projektidéer, författare och bidra till en fördjupad diskussion om digitalisering. Ledamöter är Cecilia Magnusson Sjöberg, Marcin de Kaminski, Pär Lannerö, Markus Bylund och Jonas Andersson Schwarz.