Datum: 14 november 2023
Tid: Dörrarna öppnar 16:30, rapportpresentation och panelsamtal från 17:00
Plats: Fores, Sveavägen 59, Stockholm

Evenemanget på Facebook

Under coronapandemin drabbades Sverige av en av de största negativa ekonomiska chockerna sedan andra världskriget. Med hjälp av en expansiv finans- och penningpolitik återhämtade sig ekonomin snabbt, men samtidigt skapades ett inflationstryck som inte upplevts på decennier. Detta har bidragit till den prekära ekonomiska situation vi befinner oss i nu. Hur bra hanterar egentligen Sverige ekonomiska kriser och vilka lärdomar borde vi dra av dessa?

I Fores nya rapport ”Strukturomvandling under ekonomiska kriser – var covidkrisen annorlunda?” utforskar nationalekonomerna Lars Persson, Fredrik Heyman och Pehr-Johan Norbäck hur olika ekonomiska kriser har påverkat strukturomvandlingen i Sverige, både på nationell och regional nivå. Var covidkrisen annorlunda jämfört med finanskrisen? Har kriserna förstärkt klyftorna mellan olika regioner? Vilka insikter kan vi ta med oss inför kommande kriser och strukturomvandlingar?

Med avstamp i rapporten bjuder Fores den 14 november in till paneldiskussion om den svenska ekonomins resiliens och reformbehov.

Medverkande:

Niklas Wykman, finansmarknadsminister (M)
Hans Lindblad, ordförande Produktivitetskommissionen, tidigare statssekreterare hos finansminister Anders Borg 2006-2013
– Eva Nordmark, senior rådgivare Rud Pedersen Group, tidigare arbetsmarknadsminister (S) 2019-2022
– Lars Persson, professor i nationalekonomi, vice vd IFN, rapportförfattare
– John Hassler, professor i nationalekonomi vid Stockholms Universitet, ordförande för Fores tillväxtgrupp 

Modererar gör Anna Willman, klimatpolitisk expert Fores.