Varför går det bra för Sverige?

Givet vad ekonomer tror sig veta om ekonomisk tillväxt, är Sveriges relativa framgångar paradoxala eller svårförklarade? Efter att ha studerat tre olika metoder och kunskaper om tillväxt, har författarna kommit fram till att Sveriges tillväxt inte är någon gåta, utan att den istället är förväntad.

Alternativ till jobbskatteavdraget – FORES Policy Paper 2011:3

Halvvägs in i 2011 har fyra så kallade steg genomförts, med en total sänkning av inkomstskatterna om ca 80 miljarder kronor. Ett femte jobbskatteavdrag planeras 2012, därefter diskuteras även införandet av ett sjätte. Med åren har dock allt fler kritiska röster bland ekonomer ifrågasatt vilka effekter jobbskatteavdraget haft för arbetslösheten och arbetsutbudet. För att öppna en diskussion om andra skattevägar till fler jobb har FORES vänt sig till två av Sveriges främsta skatteforskare.

Finanskrisen förklarad

Pehr och Ulf Wissén, i en lycklig kombination av stor praktisk erfarenhet från finansmarknaden och förankring i den akademiska världen, förklarar och diskuterar i denna bok finanskrisens uppkomst och verkningar.

Nationalekonomi för nyfikna – tredje upplagan!

Såld i mer än 10 000 exemplar kommer nu den uppdaterade versionen av succéboken Nationalekonomi för nyfikna. Boken förklarar några av de viktigaste begreppen inom modern nationalekonomi utan att ta till formler och statistik.

Privat arbetsförmedling: Australienmodellen – FORES Policy Paper 2010:5

Australien har sedan 1998 ett system där ett antal privata arbetsförmedlare konkurrerar om att förmedla arbete till jobbsökande. Landet har nu ett av västvärldens lägsta arbetslöshetstal, knappa fem procent trots finanskrisen. För att ge en rättvisande bild inifrån den australiska debatten bad FORES en av Australiens mest erkända experter på området, Thorsten Stromback, att sammanfatta läget i utvärderingarna och koppla an till den svenska debatten.

En ny giv för Gävle – FORES Policy Paper 2010:4

Ohlininstituet och FORES i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan bjuder in till bred en diskussion om Gävles framtid. FORES har till anledningen tagit fram en policy studie där man har diskuterat problemen -och potentialen -i Gävle med entreprenörer, företagare, akademiker och politiker.

Entreprenörer som går mot strömmen

Nima Sanandaji, forskare vid KTH och VD för tankesmedjan Captus, undersöker här de entreprenörer som gick mot strömmen och startade framgångsföretag mitt under 1990-talskrisen. Vad drev dem att satsa på företagande? Hur blev deras verksamheter framgångsrika?

Unga beredda att jobba till betydligt lägre lön – FORES Policy Paper 2010:7

Sveriges arbetslösa är beredda att jobba till lägre lön och anser att kostnader för att anställa är ett stort hinder för arbetsgivare att anställa. Det är några av slutsatserna av den enkätundersökning av 500 arbetslösas situation som tankesmedjan FORES låtit göra.

Så lyfts entreprenörskapet efter krisen

I boken “Entreprenörer som går mot strömmen - Vad 90-talskrisens succéföretagare kan lära om dagens utmaningar” utforskar Nima Sanandaji, forskare vid KTH och VD för tankesmedjan Captus, de entreprenörer som gick mot strömmen och startade framgångsföretag mitt under 1990-talskrisen.

Här finns Gnosjöandan i Sverige- FORES Studie 2009:3

I Gnosjö i blomstrar företagandet. Några mil bort stagnerar avfolkade orter. Varför? Vad kan göras åt det?