Green Growth: How Best to Promote Green Investment

I den här studien föreslås en grön investeringsbank. Denna ska kunna investera i en tidig fas i utvecklandet av grön teknologi – som en del av industripolitiken – och för att hjälpa till med finansieringen av särskilt stora projekt. Studien är utgiven av European Liberal Forum, med stöd av Fores och Centre Forum.

A Bretton Woods for the Climate – andra upplagan

Dagens förhandlingsmodell med oändliga diplomatiska långbänkar har helt gått i stå. I ”A Bretton Woods for the Climate” försöker författarna skissa på en ny struktur, så konkret och rakt som möjligt.

Winners and Losers

Which sectors and companies stand to gain from a rise in the price of carbon emissions? How can we promote the emergence of these companies and sectors that will be the drivers of Swedish growth? And who are the losers? This study tries to address these questions.