Klarar SCB att mäta produktions- och produktivitetsutvecklingen i den svenska ekonomin?

Den här rapporten undersöker skillnaderna mellan SCB:s industriproduktions- index (IPI) och förädlingsvärde i tillverkningsindustrin 2001–2011. Resultaten visar att IPI är en bra indikator för bruttoproduktion, men ej för förädlingsvärde.

Varför går det bra för Sverige?

Givet vad ekonomer tror sig veta om ekonomisk tillväxt, är Sveriges relativa framgångar paradoxala eller svårförklarade? Efter att ha studerat tre olika metoder och kunskaper om tillväxt, har författarna kommit fram till att Sveriges tillväxt inte är någon gåta, utan att den istället är förväntad.

Alternativ till jobbskatteavdraget – FORES Policy Paper 2011:3

Halvvägs in i 2011 har fyra så kallade steg genomförts, med en total sänkning av inkomstskatterna om ca 80 miljarder kronor. Ett femte jobbskatteavdrag planeras 2012, därefter diskuteras även införandet av ett sjätte. Med åren har dock allt fler kritiska röster bland ekonomer ifrågasatt vilka effekter jobbskatteavdraget haft för arbetslösheten och arbetsutbudet. För att öppna en diskussion om andra skattevägar till fler jobb har FORES vänt sig till två av Sveriges främsta skatteforskare.

Entreprenörer som går mot strömmen

Nima Sanandaji, forskare vid KTH och VD för tankesmedjan Captus, undersöker här de entreprenörer som gick mot strömmen och startade framgångsföretag mitt under 1990-talskrisen. Vad drev dem att satsa på företagande? Hur blev deras verksamheter framgångsrika?

Unga beredda att jobba till betydligt lägre lön – FORES Policy Paper 2010:7

Sveriges arbetslösa är beredda att jobba till lägre lön och anser att kostnader för att anställa är ett stort hinder för arbetsgivare att anställa. Det är några av slutsatserna av den enkätundersökning av 500 arbetslösas situation som tankesmedjan FORES låtit göra.

Så lyfts entreprenörskapet efter krisen

I boken “Entreprenörer som går mot strömmen - Vad 90-talskrisens succéföretagare kan lära om dagens utmaningar” utforskar Nima Sanandaji, forskare vid KTH och VD för tankesmedjan Captus, de entreprenörer som gick mot strömmen och startade framgångsföretag mitt under 1990-talskrisen.

Här finns Gnosjöandan i Sverige- FORES Studie 2009:3

I Gnosjö i blomstrar företagandet. Några mil bort stagnerar avfolkade orter. Varför? Vad kan göras åt det?