Datum: 30 maj 2024
Tid: Samtalet pågår mellan 11:45 – 12:45
Plats: Fores, Sveavägen 59, Stockholm

Anmäl dig här!


Fores har nu den stora äran att kunna bjuda in till ett seminarium med Yevheniia Kravchuk, vice gruppledare i det ukrainska parlamentet och kollega till president Volodymyr Zelenskyj i partiet Sluha Narodu, för att få ta del av hennes bild av läget i landet och vad Ukraina behöver från omvärlden.

Kriget fortsätter att rasa i vårt närområde och ingen lösning finns i sikte. Samtidigt är förtidsröstningen till Europaparlamentet i full gång och många frågor hopar sig. Vilken roll kan EU spela för Ukrainas framtid? Vad behöver göras för att Ukraina ska kunna vinna kriget?

Yevheniia Kravchuk kommer att berätta om Putins invasion, Ukrainas situation och vad resten av världen kan göra för att stödja. I det efterföljande samtalet medverkar experter och kandidater till Europaparlamentet för att diskutera Ukrainas och Europas framtid. När stödet från andra delar av världen blir alltmer osäkert kan EU få en ännu viktigare roll. Hur hanteras det ansvaret på bästa sätt?

 Panelister

Varmt välkommen!

Datum: 22 maj 2024
Tid: Dörrarna öppnar 16:30, panelsamtal från 17:00
Plats: Fores, Sveavägen 59, Stockholm


Det europeiska jordbruket står inför en osäker framtid. Efter de stora bondeprotesterna runtom i Europa beslutade Europeiska kommissionen att avlägsna flera av de krav som rörde klimatomställningen för jordbrukssektorn från den föreslagna klimatplanen för 2040. Samtidigt har kriget i Ukraina väckt frågor om hur vi garanterar livsmedelsäkerheten i en osäker värld och vad ett framtida ukrainskt medlemskap i EU skulle betyda för jordbruket. 

En tredjedel av EU:s budget går till den gemensamma jordbrukspolitiken. Utformningen av jordbrukspolitiken får betydande effekter på unionens möjlighet att leva upp till sina krav på biologisk mångfald, klimat, konkurrenskraft och livsmedelssäkerhet. Mycket står på spel inför EP-valet nu i juni och den efterföljande omförhandlingen av just jordbrukspolitiken.

Går det att utforma en jordbrukspolitik som möter både jordbrukens behov och klimatmålen? På vilka sätt kan jordbrukarnas ekonomiska ställning stärkas? Hur väl fungerar EU:s direktstöd till jordbrukare? Och vad skulle ett framtida ukrainskt medlemskap i EU innebära för jordbrukspolitiken?

För att diskutera dessa frågor och framtiden för den europeiska jordbrukspolitiken samlar vi en panel den 22:a maj.

Paneldeltagare: 

– Jessica Polfjärd, Europaparlamentariker (M)
– Pär Holmgren, Europaparlamentariker (MP)
– Hans Ramel, styrelseledamot LRF
– Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen 

Se hela samtalet i efterhand:

Datum: 7 mars 2024
Tid: Dörrarna öppnar 16:30, panelsamtal från 17:00
Plats: Fores, Sveavägen 59, Stockholm

Anmäl dig via Facebook-evenemanget eller genom att mejla oss på info@fores.se.


Det närmar sig ett ödesval i Europa. I juni utser EU:s medborgare de 720 ledamöter som får Europas framtid i sina händer. Inför detta avgörande ögonblick lanserar Fores en seminarieserie där vi djupdyker i de ödesfrågor som EU står inför. Den 7 mars kommer vi att rikta ljuset mot EU:s roll i en splittrad värld.

Vi lever i turbulenta tider. Demokratin är på tillbakagång i många delar av världen, klimatförändringarna slår allt hårdare och ett fullskaligt krig pågår i vår närhet. Samtidigt ritas världspolitikens spelplan om. USA:s roll som ledande stormakt ifrågasätts, ett avancerande Kina utmanar den regelbaserade världsordningen och framväxande ekonomier som Indien träder fram som allt starkare maktfaktorer på den internationella scenen. Var har EU sin plats i detta fragmenterade geopolitiska landskap?

Efter inledande ord från Fores vd Ulrica Schenström om det politiska läget i Europa och vad som egentligen står på spel, följer en paneldiskussion om hur EU påverkas av att världen blir alltmer multipolär och på vilka sätt unionen kan stärka sin globala position.

Hur kan och bör EU fördjupa och bredda sina internationella samarbeten, inte minst med länder i globala syd, för att motverka inflytandet från auktoritära stater som Kina och Ryssland? Vilken roll spelar handels- och biståndspolitiken i sammanhanget? Och hur ändras EU:s roll om Trump tar makten?

Medverkande:

Fler panelister kan tillkomma.

Modererar gör Anna Willman, klimatpolitisk expert Fores.

Se samtalet i efterhand: