Human-centred AI in the EU

In the anthology, the authors analyze several member states’ national AI strategies in order to determine the extent of which they have been influenced by European AI policy. Countries examined are Portugal, the Netherlands, Italy, the Czech Republic, Poland, Norway and the Nordic countries as a whole.

Lansering 14 dec: Från tanke till handel – reformeringen av EU:s utsläppshandelssystem

Tillsammans med European Liberal Forum ger Fores ut “EU ETS - reform needs in the light of national policies”, med förord av Ruben Henriksson, tf chef för Klimatprogrammet, Fores. I boken diskuterar författarna Lars Zetterberg och Milan Elkerbout hur EU:s utsläppsystem är strukturerat, vilka reformer som format det genom åren och vad som ännu finns kvar att förbättra.

Border Carbon Adjustments and Climate Clubs – In the EU context

Klimatförändringarna är ett globalt problem, ändå saknas globala verktyg i klimatarbetet. Regionala och nationella åtgärder kan vara effektiva på sin egen nivå,  men riskerar att leda till koldioxidläckage. Två sätt att minska risken är via antingen koldioxidtullar eller klimatklubbar.

Launch 10 dec: Pieces of the puzzle – Managing Migration in the EU

Together with the European Liberal Forum, Fores launches “Pieces of the Puzzle: Managing Migration in the EU”. In this study, the author Bernd Parusel puts CEAS in a historic context, discusses current challenges and possible solutions, and looks to future scenarios.  

Launch 30 nov: Human-centred AI in the EU

Together with the European Liberal Forum, Fores launches "Human-centered AI in the EU – Trustworthiness as a strategic priority in the European Member states". In the anthology, the authors analyze several member states’ national AI strategies in order to determine the extent of which they have been influenced by European AI policy.

5 mar: Svenska utsläppsminskningar – vad spelar det för roll?

EU har sedan tidigare beslutat att införa en så kallad automatisk annullering inom EU:s system för handel med utsläppsrätter. Efter beslutet har priset på utsläppsrätter stigit. I enighet med beslutet kan en stor volym av utsläppsrätter i reserven nu komma att annulleras från 2023 och regelbundet därefter. Hur ska vi förhålla oss till den nya annulleringsmekanismen, och vilken effekt ger minskade svenska utsläpp i Europa?

Migration och klimatförändringar

Klimatförändringar och migration hör till två av vår tids största utmaningar. När ett område drabbas av översvämningar, torka eller andra naturkatastrofer är migration ibland det enda alternativet. Med ökad migration påverkas både närliggande regioner såväl som alla världens länder, trots det saknas internationell beredskap. Få lösningar har presenterats och det politiska intresset är svalt.

4 sep: Hur kan Sverige bidra till en jämnare fördelning av asylsökande inom EU?

Vi kickar igång den 4:e september med att fokusera på hur Sverige kan bidra till en jämnare fördelning av asylsökande inom EU. Vad bidrar till att en person väljer att ansöka om asyl i Sverige? Hur ser asyl- och anhöriginvandring i EU egentligen ut?
Vilka brister finns i dagens system? Vilka systemförändringar diskuteras och skulle kunna vara vägen framåt för ett mer jämnt mottagande? Det är frågeställningarna som står i fokus för det första seminariet i serien Sveriges framtida migrationspolitik – med anledning av den parlamentariska kommittén.

Visby 3 juli: Tar EU klimatkampen?

Klimatet är vår stora ödesfråga. Bränder, torka och översvämningar drabbar även Sverige i allt större utsträckning. Räcker EU:s och Sveriges åtaganden och strategier? Hur ska Sverige och EU ge ett trovärdigt svar till Greta-generationens krav på handling nu?

25 april: Klimatsamtal med EU-kandidaterna

Vilken klimatpolitik vill partierna se i Bryssel? Vem ska du lägga din röst på i stundande EU-val, och hur påverkar parlamentarikernas prioriteringar svensk och internationell klimatpolitik? Välkommen till ett förtroendefullt samtal och mingel med Sveriges nio partier i Europaparlamentet.