Inställt: Bondförnuft – inte bara för bönder?

Finns det utrymme för bondförnuft i ett samhälle som ställer allt högre krav på akademiska meriter å ena sidan och lagar, regler och policies för olika verksamheter å andra sidan? Och vad är i så fall bondförnuft?

10 feb: Det smarta landet – perspektiv på ett hållbart Sverige

I dag talar många om den smarta staden. Det är därför hög tid att bygga berättelsen om det smarta landet. Hur gör man det det?

16 jan: Kunskapstörst och folkbildningens möjlighet år 2020

I boken Kvinnorna runt sjön Björken och deras längtan efter bildning, beskriver bokens författare Christina Jutterström åtta kvinnors liv och deras längtan efter bildning i en studiecirkel under snart 40 år. Finns det en kunskapstörst idag och hur ska vi i så fall möta den? Kan studiecirkelns gemenskap stärka samhället och i längden demokratin? Kan folkbildning bidra till minskad polarisering stad och land?

3-4 sep: Frukostspaning i Borlänge och Vansbro

I september vill tankesmedjan Fores och Studieförbundet Vuxenskolan i Dalarna bjuda in Dig som har en positiv agenda och bor i eller nära Borlänge och Vansbro till frukostspaning.

Fores nord

I samarbete med Esam driver vi Fores Nord i Umeå. Tillsammans med representanter från lokal politik, näringsliv, forskning och civilsamhället erbjuder Fores nord en arena för samtal, debatt, opinion och hållbar utveckling med lokalt fokus för Nordsverige inom samtliga av Fores sakområden.

5 dec: samtal om boendesegregation i Göteborg

Så länge städer har byggts har det funnits funderingar om hur städer byggs bäst. Spelar det någon roll om grannarna är lika varandra? Hur bygger vi en mer hållbar stad? Vad kan civilsamhället och privata aktörer göra åt den segregation som finns i våra städer?

Fores Väst

Fores Väst är ett samarbete med Stiftelsen Ekocentrum och har sitt säte i Göteborg, med täckning i hela Västsverige, och speglar Fores alla sakområden: migration och integration, klimat, ekonomiska reformer och entreprenörskap, digitala samhället samt 2030-sekretariatet.

Fores Syd

Fores förankring i Skåne speglar Fores alla områden: migration och integration, klimat och miljö, ekonomiska reformer och entreprenörskap, digitala samhället samt 2030-sekretariatet. Tillsammans med lokala aktörer, däribland vår stiftare Studieförbundet Vuxenskolan, kommer vi att driva opinion, både lokalt, nationellt och internationellt.