Datum: 24 januari 2024
Tid: Dörrarna öppnar 16:30, panelsamtal från 17:00
Plats: Fores, Sveavägen 59, Stockholm


Skillnaderna mellan kvinnor och mäns livsinkomster och pensioner kräver reformer för att öka den ekonomiska jämställdheten. Inkomstgapet tar fart vid första barnets födelse. Besluten över köksbordet spelar roll för jämställdheten. Vilka faktorer spelar roll för familjers mer eller mindre jämställda val? Vilka incitament och reformer behövs för att pappornas roll i familjen ska förstärkas och jämställdheten öka mellan könen – både ekonomiskt och socialt?

Efter tre rapporter om ekonomisk jämställdhet är det dags för nästa steg i Fores jämställdhetsarbete, där social jämställdhet kommer stå i fokus. Med utgångspunkt i ny data från SCB blixtbelyser vi hur social och ekonomisk jämställdhet hänger ihop och vad som krävs för att öka jämställdheten mellan könen.

På scen: 

Moderator: Eva Uddén Sonnegård, ordförande Fores arbetsgrupp Trygghet

Se seminariet i efterhand: