13 mar webbinarium: Klimatpolitiska rådet om klimathandlingsplanen

Vi låter det klimatpolitiska rådet presentera sin bedömning av regeringens klimathandlingsplan, varefter en panel bestående av tunga aktörer inom området diskuterar rapportens innehåll och klimathandlingsplanen i stort.

21 april Umeå: Klimatpolitiska rådet om regeringens klimathandlingsplan

Välkomna till ett seminarium i Umeå där Klimatpolitiska rådet presenterar sin bedömning av regeringens klimathandlingsplan.

Pressmeddelande: Klimathandlingsplanen är välkommen men når inte hela vägen

Regeringen har idag, 17 december 2019, överlämnat sin första klimatpolitiska handlingsplan till riksdagen. Tankesmedjan Fores bedömer att regeringens klimathandlingsplan inte når hela vägen.

Lär av Storbritannien och använd klimatlagen

Denna policy brief bedömer hur Storbritanniens oberoende kommitté för klimatförändringar (CCC) påverkat utformningen av landets klimatpolitik, och vilka lärdomar Sverige kan dra av detta. Fores drar fyra slutsatser för hur politiker och civilsamhälle bättre kan ta tillvara på rådets rekommendationer, och hur rådets arbete kan effektivisera.

Regeringen glömde bort att vi har en klimatlag

BUDGETANALYS. Budgeten innehåller en rad lovvärda klimatsatsningar, men det viktigaste saknas. Regerings arbete måste tydligare spegla Klimatrådets 16 rekommendationer och omsätta dessa i handling, skriver Mette Kahlin McVeigh, chef för Klimatprogrammet.

8 april: Klimatpolitiska Rådets granskning av regeringens politik

Klimatpolitiska Rådet utvärderar om regeringens samlade politik leder mot klimatmålet om netto noll utsläpp år 2045. Rådet har nu presenterat sin första granskning innehållande en fördjupning av transportsektorns klimatpåverkan. Fores Syd är stolta att bjuda in till frukostseminarium i Malmö där rapporten presenteras av Markku Rummukainen.