Remissvar: Negativa utsläpp är nödvändiga

Betänkandet SOU 2020:4 Vägen till en klimatpositiv framtid. Fores argumenterar för att användandet av negativa utsläpp är nödvändigt för att uppnå de svenska klimatmålet om noll nettoutsläpp år 2045, nettonegativa utsläpp efter år 2045 samt för att nå Parisavtalets mål om att hålla den globala uppvärmningen väl under två grader Celsius.

Webbinarium 10 juni: Samtal om svenska miljö- och klimatframgångar

Fores bjuder in till ett samtal om de svenska miljö- och klimatframgångar som har skett under åren. Samtalet tar avstamp i boken Miljöframgångar: Från freonförbud till klimatlag som beskriver goda exempel i det svenska miljöarbetet och framgångsfaktorer att lära av inför framtiden.

Webbinarium 8 maj: Varmare klimat – iskall nyhet?

Blev 2019 året då klimatet gick från iskall till, om inte stekhet, i alla fall varmare nyhet? Blev klimatet till och med den absolut största nyheten? Hur har Greta-effekten synts på tidningssidor, i radio och tv? Vilka medier skriver och sänder mest och till vem riktas det? Hänger näringslivsmedia med på tåget? Och hur skildras de som drabbas allra hårdast av klimatkrisen?

Webbinarium 29 apr: Omstart som nystart – från coronakris till fossilfrihet

Vad kan coronakrisen lära oss om samhällets och politikens kapacitet att hantera andra kriser, såsom klimatförändringarna? Den pågående coronapandemin har ställt världen på ända. Regeringar världen över har på några få veckor vidtagit åtgärder som innebär stora ingripanden i samhällets sociala och ekonomiska strukturer. Det är en omställning utan motstycke i modern tid, och den är smärtsam men nödvändig. Välkommen till ett webbinarium som anordnas av forskningsrådet Formas, Naturskyddsföreningen och tankesmedjan Fores.

Grön skatteväxling

Det talas ofta om att Sverige ska vara ett föregångsland inom det globala klimatarbetet. Med en vetenskapligt baserad och effektiv grön skatteväxling kan Sverige visa vägen framåt. I den här antologin låter vi framstående forskare och tunga intressenter presentera förslag på hur en grön skatteväxling kan se ut i praktiken.

Webbinarium 25 mars: Växla upp! – 12 inspirerande bidrag för en bättre grön skatteväxling

Välkomna till lanseringen av antologin Växla upp! 12 inspirerande bidrag för en bättre grön skatteväxling, där vi låtit framstående forskare och tunga intressenter ge sina idéer för hur en grön skatteväxling ska gå till i praktiken.

13 mar webbinarium: Klimatpolitiska rådet om klimathandlingsplanen

Vi låter det klimatpolitiska rådet presentera sin bedömning av regeringens klimathandlingsplan, varefter en panel bestående av tunga aktörer inom området diskuterar rapportens innehåll och klimathandlingsplanen i stort.

5 mar: Svenska utsläppsminskningar – vad spelar det för roll?

EU har sedan tidigare beslutat att införa en så kallad automatisk annullering inom EU:s system för handel med utsläppsrätter. Efter beslutet har priset på utsläppsrätter stigit. I enighet med beslutet kan en stor volym av utsläppsrätter i reserven nu komma att annulleras från 2023 och regelbundet därefter. Hur ska vi förhålla oss till den nya annulleringsmekanismen, och vilken effekt ger minskade svenska utsläpp i Europa?

20 feb: Demokratin i klimatkrisens tid

Demokratins verktyg upplevs ibland som kortsiktiga och ineffektiva. Väljare tenderar att tänka på sitt egna kortsiktiga välbefinnande snarare än framtida generationers välmående vilket kan skapa incitament för politiker att undvika nödvändiga och genomgripande samhällsförändringar. Men vilka möjligheter erbjuder en demokrati och hur kan man använda demokratin för att lösa klimatproblemen?

Pressmeddelande: Klimathandlingsplanen är välkommen men når inte hela vägen

Regeringen har idag, 17 december 2019, överlämnat sin första klimatpolitiska handlingsplan till riksdagen. Tankesmedjan Fores bedömer att regeringens klimathandlingsplan inte når hela vägen.