Arbetsmarknad i förändring

Sverige, liksom många andra länder, genomgår stora förändringar drivna av digitalisering och automatisering. Detta medför att helt nya affärsmodeller och konkurrenter etableras. Den här antologin har sammanlänkat olika samhällsvetenskapliga discipliner från olika håll i landet för att belysa de utmaningar som svensk arbetsmarknad står inför i kölvattnet av ny teknik och institutionella omvandlingstryck.

Webbinarium 21 apr: Strukturomvandling på arbetsmarknaden

Världen ställs med jämna mellanrum inför stora utmaningar och det samhälle som vi är vana att verka i förändras radikalt. Coronaviruset skapar just nu en oviss framtid, där alla på ett eller annat sätt påverkas. Krisen visar dock betydelsen av att vi alla har en god förmåga att ställa om, inte minst till digitala tjänster. Välkommen till seminarium kring strukturomvandling på arbetsmarknaden.

10 feb: Det smarta landet – perspektiv på ett hållbart Sverige

I dag talar många om den smarta staden. Det är därför hög tid att bygga berättelsen om det smarta landet. Hur gör man det det?

16 jan: Kunskapstörst och folkbildningens möjlighet år 2020

I boken Kvinnorna runt sjön Björken och deras längtan efter bildning, beskriver bokens författare Christina Jutterström åtta kvinnors liv och deras längtan efter bildning i en studiecirkel under snart 40 år. Finns det en kunskapstörst idag och hur ska vi i så fall möta den? Kan studiecirkelns gemenskap stärka samhället och i längden demokratin? Kan folkbildning bidra till minskad polarisering stad och land?