​Ny Foresrapport visar hur brottsligheten minskas i utsatta områden

Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi, har gjort en analys för Fores av kriminalitet i socioekonomiskt svaga områden. I områdena är det fler som begår brott och fler som utsätts för brott. Efter nästan 100 år av forskning på området finns ett antal teorier som kan hjälpa oss att förstå och bekämpa brottsligheten. Rapporten presenteras på Fores idag kl 12 och kommer att finnas på Fores hemsida.

Brottslighet och motåtgärder i socioekonomiskt svaga områden

I stadsdelar med stort utanförskap är brottsligheten och otryggheten större än i andra områden. Vad säger forskningen om varför ser det ut som det gör? Vilka åtgärder fungerar och vilka gör det inte? Torsdagen den 21 januari lanserades det första kapitlet i Fores antologi Hela staden – bryt segregationen!