Bör Sverige bygga en höghastighetsjärnväg?

På den här sidan samlar Fores den viktigaste informationen om Sveriges största infrastrukturbeslut på 150 år - ska vi ha en ny stambana med höghastighetståg Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö?

Lönar sig höghastighetståget? (Malmö)

Varför blir stora infrastrukturprojekt ofta så mycket dyrare än beräknat? Är det rimligt att räkna med att kommuner ska vara med och finansiera projekten? Och kan extra skatteintäkter från höjda fastighetsvärden göra kalkylen bättre?