Vetenskapligt råd för Digitala samhället

Digitala samhällets vetenskapliga råd utvecklar programmets arbete ur ett forskningsperspektiv. Rådet tar del av projektidéer, tilltänkta författare, kommer med förslag och deltar i visst projektarbete.

Vetenskapligt råd för Migration och integration

Det vetenskapliga rådet för programmet för Migration och integration ska bidra till att utveckla den vetenskapliga förankringen och huvudsakliga inriktningen för programmet.

Thomas Sterner och John Hassler i Fores vetenskapliga råd för klimat- och miljöfrågor

En kontinuerlig dialog mellan akademi och politik är en förutsättning för utformningen av en bra klimatpolitik. Fores spelar en viktig roll i detta, och jag ser fram mot att bidra till att utveckla Fores inom detta område, säger Thomas Sterner som leder rådet.

Vetenskapligt råd för ekonomiska reformer och entreprenörskap

Det vetenskapliga rådet för programmet för ekonomiska reformer och entreprenörskap ska bidra till att utveckla den vetenskapliga förankringen och huvudsakliga inriktningen för programmet. Fores stämmer av projektidéer, tilltänkta författare och liknande med rådet.

Digitala samhället tillsätter vetenskapligt råd

Digitala Samhället tillsätter ett vetenskapligt råd som ska bidra till att utveckla den vetenskapliga förankringen och programmets huvudinriktning. Vi kommer att stämma av projektidéer, tilltänkta författare och liknande med rådet, vars första sammanträde är i oktober.

Vetenskapligt råd för Klimat

Det vetenskapliga rådet för programmet för Klimat och miljö ska bidra till att utveckla den vetenskapliga förankringen och huvudsakliga inriktningen för programmet.