Årets budgetproposition släpptes den 18 september. I budgetarbetet görs viktiga avvägningar mellan finanspolitikens tre huvuduppgifter, det vill säga att stabilisera, allokera och fördela resurser i ekonomin. Genom en bättre förståelse för finanspolitikens övergripande mål och medel kan man bättre förstå och utmana de beslut som fattas i budgeten.

WORKSHOP/KURS

Datum: Måndag 9 december 2019
Tid: Kl. 13.30-16.00
Plats: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm
Registrering: Anmälan för den 9 december är stängd, men du kan anmäla intresse för kommande kurser här!

Vid den här workshopen presenterar Susanne Ackum en tankeram för budgetarbetet. Susanne Ackum, knuten till bland annat Fores, är fil. dr. i nationalekonomi och har bland annat varit finansråd och statssekreterare vid Finansdepartementet, riksrevisor, generaldirektör för Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) samt representerat Sverige i olika kommittéer i bl a EU, IMF, OECD och Världsbanken.

Tankeramen bygger på finanspolitikens uppgift att stabilisera ekonomin samt att allokera och fördela resurser. Frågor som kommer diskuteras är bland annat:

  • Vilka är erfarenheterna av att försöka stabilisera ekonomin genom finanspolitik och vilka lärdomar kan man dra av detta?
  • Hur kan politiken bejaka strukturomvandlingen och förbättra omställningen i kölvattnet av AI, digitalisering, globalisering och robotisering?
  • Hur ser inkomstfördelningen ut i Sverige och i omvärlden?
  • Måste man alltid göra en avvägning mellan effektivitet och fördelning?

Utifrån dessa och en rad andra frågeställningar ska finanspolitiken utformas, men också med beaktande av att Sverige är en liten öppen ekonomi, att resurser är ändliga och att det finanspolitiska ramverket ska följas. Politiken ställs således inför en rad utmaningar.

Varmt välkommen att lära dig mer!

Pris och anmälan

Anmälan för den 9 december är stängd, men du kan anmäla intresse för kommande kurser här!

Pris för kursen inklusive fika är SEK 6.000 (exkl. 25% moms).

Antalet platser är begränsade. Anmälan är bindande. Anmäl dig så snart som möjligt för att säkra din plats, senast 5 december.

Kursen är öppen för alla, men den vänder sig framförallt till personer som arbetar med ekonomiskpolitiska frågor i privat och offentlig sektor.

Kontakt

Har du frågor om kursen? Vänligen kontakta Lina Cronquist.

Susanne Ackum är fil. dr. i nationalekonomi, tidigare statssekreterare på Finansdepartementet, riksrevisor och GD för IFAU.

På Fores är Susanne forskare på programmet Ekonomiska reformer och entreprenörskap. Hon arbetar bl.a. med makroekonomiska frågor samt kompetensbehov och fortbildningsmöjligheter på en arbetsmarknad som förändras av digitalisering och automatisering.
Läs mer om Susanne här