Hur bör EU:s gemensamma asylsystem se ut? Vilka problem finns det i dagens förhandlingar? Vilka potentiella framtida scenarion kan vi vänta oss?

I detta ELF-finansierade projekt arbetar Fores med frågan om EU:s framtida asylsystem. Debatten kring detta system har pågått sedan början av 1990-talet med då Dublinkonventionen undertecknades och är än idag central i den europeiska politiken. Under projektets gång har ansvarig EU-kommissionär, Ylva Johansson, presenterat en ny migrations- och asylpakt som verkar som lagförslag för hur det framtida asylsystemet ska se ut. Nu påbörjas en förhandling av förslaget inom EU. Denna fråga är därför, nu mer aktuell än någonsin.

Under arbetet med studien kommer Fores anordna både rundabordssamtal med särskilt inbjudna experter från diverse organisationer i Europa, möten med Europaparlamentariker och andra beslutsfattare. Diskussionerna kommer att ge värdefulla insikter i dagens asylsystem, dess brister och önskvärda förändringar.

Syftet med projektet är att bidra med underlag för att nå ett gemensamt asylsystem i EU som är både långsiktigt och humant. Med den breda förankringen som experterna från forskningen, politiken, civilsamhället och näringslivet bidrar med, säkerställs att projektets slutsatser är realistiska och förslagen önskvärda. Det slutgiltiga målet är att, inom EU, nå ett asylsystem som upprätthåller rätten till asyl och fungerar som garanti för faktiskt skyddsbehövande asylsökande. Samt som effektivt kan hantera ansökningar från de som saknar asylskäl och i slutändan tillförsäkra ett värdigt återvändande för de sökande som får avslag på sin asylansökan.

Lansering 10 december: Pieces of the puzzle – Managing Migration in the EU

Inom ramen för detta projekt lanserar Fores och European Liberal Forum den 10 december 2020 studien Pieces of the puzzle – Managing Migration in the EU, författad av migrationsexpert Bernd Parusel. Studien redogör delvis för dagens system och vilka de huvudsakliga bristerna är. Vidare bidrar den med potentiella lösningar framgent. Här kan du läsa mer om lanseringen, anmäla dig samt förbeställa studien


En hållbar och human migrationspolitik

Det här projektet är en del av Fores arbete med en hållbar och human migrationspolitik. Migration är ett brett område och även om personer som söker asyl ofta är det som hamnar i fokus i debatten, finns det så många fler skäl till att människor väljer att flytta. Till eller från Sverige och EU. Fores bidrar genom forskning och debatt med ett bättre underlag för grundade och förankrade beslut. Läs mer här.