Therese Lindström är chef för Fores program Migration och integration.

Therese har arbetat över 20 år inom migrationsområdet, huvudsakligen på Migrationsverket och senast i rollen som sektionschef med ansvar för asylprövning. Hon har dessförinnan bland annat varit chef för Migrationsverkets jour och gränsverksamhet på Arlanda, myndighetens nationella Dublinenhet och var i samband med hösten 2015 ansvarig för mottagandet och beredskapen i Stockholm.

Utöver en bred erfarenhet inom såväl asylprövning som mottagande av asylsökande har Therese Lindström varit nationell expert under förhandlingarna om en ny Dublinförordningen och sedermera varit Sveriges representant i genomförandekommittén. Therese har även varit delegationsledare i ett flertal kvotuttagningar och arbetat med uppbyggnad av organisation, styrning och tillämpning av migrationsfrågor i bland annat Tjeckien, Armenien och Rumänien. Therese har även arbetat med frågor avseende skydd av Sveriges säkerhet inom Migrationsverket och vid Säkerhetspolisen.

Kontakta Therese
E-post: therese.lindstrom@fores.se
Telefon: 0739-79 78 89

Pressbilder