I samband med flyktingsituationen 2015–2016 infördes den tillfälliga lagen i syfte att minska antalet asylsökande i Sverige. Det innebar bland annat att rätten till uppehållstillstånd begränsades kraftigt och att Sverige lade sig på EU-rättens miniminivå för flyktingmottagande. En förlängning av lagen står för dörren. Vilka konsekvenser riskerar förlängningen medföra?

Datum: Tisdag 12 mars 2019
Tid: Kl. 09.00–10.00 (Vi serverar frukostmacka från kl 8.30)
Plats: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm

Lagen har nu varit i kraft i över två och ett halvt år, och skulle upphöra att gälla den 19 juli 2019. I början av januari enades Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna i regeringsförhandlingarna om det så kallade Januariavtalet. I överenskommelsen föreslås att den tillfälliga lagen ska förlängas i två år medan asylpolitiken utreds i en parlamentarisk kommitté.

Vilka konsekvenser kan förlängningen få? Finns det några hänsyn som måste tas vid förlängningen av lagen? Vilka andra vägar är möjliga?

Fores bjuder in till ett seminarium om den tillfälliga lagens konsekvenser i samarbete med Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar (Rådgivningsbyrån) och Svenska Röda Korset. På seminariet presenterar Röda Korset och Rådgivningsbyrån varsin rapport om de humanitära konsekvenserna och juridiska riskerna med den tillfälliga lagen.

Medverkande

Johanna Eriksson Ahlén, senior juridisk rådgivare på Svenska Röda Korset
Sofia Rönnow Pessah, jurist på Rådgivningsbyrån
Anna Lindblad, chefsjurist på Rådgivningsbyrån
Alexandra Segenstedt, senior sakkunnig migration vid Svenska Röda Korset
Henrik M. Nordentoft, regional representant Norden, UNHCR
Leif Klingensjö, sektionschef, Sveriges Kommuner och Landsting
Björn Berselius, Kammarrättsråd på Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen
Sam Yildirim, utvecklingsledare integration, Länsstyrelsen Stockholms län

Moderator: Tove Hovemyr, sakkunnig, Migration och integration, Fores.

Anmälan

Anmäl dig till seminariet här.

Livestream

Seminariet går att följa live och se i efterhand på Fores Facebook.

Kontakt

Har du frågor om seminariet? Vänligen kontakta Tove Hovemyr.