Under våren har både EU-kommissionen och OECD kommit med rapporter om svensk ekonomi, och Finanspolitiska rådet är på väg. I ett unikt möte sammanför Tankesmedjan Fores alla tre aktörerna för en gedigen genomgång av svensk ekonomi utifrån tre olika perspektiv.

Datum: Tisdag 28 maj 2019
Tid: Kl. 12.00-13.30 (Lunchmacka serveras från 11.30)
Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm

Vilka är svensk ekonomis styrkor och svagheter? Vilka reformer behövs de kommande åren? Vi kommer särskilt att fokusera på arbetsmarknad och bostadsmarknad, och i båda fallen är förstås integration en viktig del i utmaningen.

På scen:

Benjamin Angel, Director, Treasury and financial operations, EU-kommissionen
Christophe André, Senior Economist, OECD
Harry Flam, ordförande, Finanspolitiska rådet

Med inledning av Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens representation i Sverige

Moderatorer:

Susanne Ackum, forskare vid Fores program Ekonomiska reformer och entreprenörskap., fil. dr. i nationalekonomi och fd statssekreterare på Finansdepartementet under Anders Borg
Andreas Bergström, vice vd Fores och chef för programmet Ekonomiska reformer och entreprenörskap.

Anmälan

Anmäl dig här!

Observera att samtalet kommer hållas på engelska.

Livestream

Seminariet kommer sändas live och går att se i efterhand på Fores Facebook.

Kontakt

Har du frågor om seminariet, vänligen kontakta Paulina Vaughn

Fler makroekonomiska samtal

Den ekonomiska politiken är central för många av de utmaningar Sverige står inför. För att höja nivån på den ekonomiskpolitiska debatten vill Fores skapa en ny arena där experter och publik tillsammans kan fördjupa sig i makroekonomiska frågor, som svensk lönebildning och skuldsättning, den nya E-kronan och AI. Alla är välkomna, men vi vänder oss framförallt till personer som arbetar med ekonomiskpolitiska frågor i privat och offentlig sektor.

Läs mer om Fores Makroekonomiska samtal här