Fores Migration- och integrationsprogram kommer finnas på plats under Tylösandsdagarna 2019. Vi anordnar tre seminarier och ser fram emot att träffa dig som arbetar med migration och integration.

Här hittar du information om de seminarium Fores arrangerar under Tylösandsdagarna 2019. Om du har frågor om Fores Migration- och integrationsprogram eller vår medverkan under Tylösandsdagarna, vänligen kontakta Therese Lindström.

Datum: 27-28 maj
Plats: Hotel Tylösand, Tylöhusvägen, Halmstad

Klimatdriven migration – utmaningar och lösningar

Onsdag 27 maj, kl. 10.00-10.55

Den 27 maj anordnar Fores ett seminarium på Tylösandsdagarna om klimatdriven migration. Seminariet tar avstamp i framtidens migrationsströmmar och deras nära samband med klimatförändringarna.

Redan idag tvingas människor över hela världen fly på grund av torka, översvämningar eller uteblivna skördar i kölvattnet av klimatförändringar. Efter sommarens bränder är frågan även aktuell ur ett svenskt perspektiv. Hur rustar sig våra svenska kommuner för att människor kan behöva förflyttas på grund av klimatförändringar? På vilket sätt påverkar extremvädret svensk beredskap och vilka lärdomar kan vi dra från sommarens skogsbränder?

Paneldeltagare:
Matthew Scott, Forskare vid Raoul Wallenberg institutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt
Adam Reuben, Jurist och författare till Fores tidigare studie ”Climate Refugees” samt författare till en kommande studie om klimatdriven migration
Albin Noreen, Specialist Krisberedskap Kungsbacka kommun
Magnus Ericson, Brandingenjör Räddningschefens stab Halmstads kommun

Fakta och myter om invandring – Migrationsinfo för alla

Onsdag 27 maj kl 11.30-12.10

Tove Hovemyr, redaktör för Migrationsinfo och sakkunnig migration och integration Fores, utmanar publiken och redogör för vanliga myter och missuppfattningar om migration. Med Migrationsinfo vill Fores höja kunskapsnivån om migration och integration för ett mer faktabaserat samtal.

Lansering: Civilsamhället som dörröppnare
– Kanadas etableringsmodell i jämförelse med Sveriges

Torsdag 28 maj, kl. 13.35-14.15

I den nya rapporten Civilsamhället som dörröppnare som lanseras under Tylösandsdagarna går författarna igenom Kanadas etableringssystem, bland annat genom observationer på plats, för att sedan i valda delar jämföra det med Sveriges. Sverige och Kanada lyfts ofta fram som föregångsländer när det gäller mottagning och etablering av flyktingar. Även om ländernas system har många likheter har länderna valt olika vägar i integrationsarbetet. Kanada utmärker sig genom en modell där civilsamhället har huvudansvaret för integrationen.

Genom mångkulturella serviceorganisationer, startade och drivna av människor med invandrarbakgrund, erbjuds komplett service till invandrare på ett och samma ställe. I Sverige har istället den offentliga sektorn huvudansvaret. Studien drar slutsatser om de båda systemens för- och nackdelar och om vad Sverige skulle kunna lära av Kanada.

På scen står Oskar Adenfelt, assisterande programchef migration och integration, Fores, och Benny Carlson, professor emeritus vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet.

Anmälan och mer information

Tylösandsdagarna innefattar fristående större konferenser, mindre seminarier och möten under arrangemang av Region Kronoberg. Mer information, program och registrering hittar du här!