Undervakning handlar om att skapa ett balanserat övervakningsamhälle genom att förse medborgarna med information om vem som “står bakom” övervakningskameran. Fores vill öka användandet av undervakning i svenska samhället och åskådliggöra bristningar i övervakningssamhället.

Vi på Fores vill sprida idéer, forskning och förslag på hur samhället kan balansera kameraövervakning, ansiktsigenkänning, insamling av persondata och de många andra övervakningsformer som påverkar vår vardag och kan bidra till ett mer balanserat informationsutbyte.

Till exempel kan en person rikta sin mobil mot en övervakningskamera och få upp relevant information om den.

  • Vem har satt upp kameran?
  • Vem gav tillståndet?
  • Varför finns kameran där?
  • Hur används den?
  • När används den?
  • Vem kontaktar jag med frågor och problem?

 

I Fores projekt Undervakning studerar vi teknik, socialt beteende, lagstiftning och möjliga vägar framåt för att skapa bättre balans mellan övervakning och undervakning. Vi vill åskådliggöra bristningar i övervakningssamhället, men inte nödvändigtvis begränsa övervakningen. Istället ställer vi oss positiva till kompletterande funktioner som förbättrar transparens och tydliggör syfte och ansvar, samt skapar utrymme för allmänhetens granskning och kritik.

Lästips

SvD: ”Vi bör få veta vem som övervakar oss”

Läs mer om Fores projekt Fair Play här!

Varför undervaka?

Undervakning kan stärka känslan av kontroll och göra människor tryggare och att de vågar vara sig själva i ökad utsträckning. Rädslan minskar för att tänka annorlunda och att fritt utforska världen omkring.

Undervakning är också ett sätt för människor att utkräva ansvar av dem som använder sig av övervakning. När den som övervakar vet att hen kan ställas till svars för sina handlingar begränsas användningen av övervakning.

På så sätt balanseras tillgången till information mellan övervakare och övervakade. Medborgarnas kontroll över övervakningen ökar.