Vad sker inom digitaliseringen av vårt samhälle, och hur kommer vi påverkas av digitalisering och AI i framtiden? Fyra experter ger oss sin bild av vad som sker, hur vårt samhälle kommer utvecklas av digitaliseringen och hur vi får ut största möjliga nytta av AI – utan att tumma på demokratin.

När: Måndag 28 maj 2018
Var: Fores, Kungsbroplan 2

Om du är intresserad av att medverka, vänligen kontakta robin.vetter@fores.se

Vi får träffa fyra intressanta personer som i högsta grad ligger i framkant inom digitalisering och AI. De kommer att ge oss sin bild av vad som sker inom deras respektive områden, och dela med sig av sin vision av digitaliseringens framtid.

Vi har ställt frågan: Hur kommer digitalisering och AI att påverka vårt samhälle?

Våra inbjudna experter kommer ge tre konkreta inspel om vad politiken bör göra och inte göra i relation till respektive framtidsbild, samt hur politiken kan försäkra att nya teknologier och möjligheter kommer medborgarna till godo för att stärka demokratin och jämlikheten.

 

Medverkande

Christian Landgren, CEO & Founder, Iteam.
Christian har levt i den digitaliserade världen sedan 90-talet och är idag en eftersökt föreläsare angående framtidsscenarion.

Anders Ekholm, vice VD för Institutet för Framtidsstudier.
Anders är bland annat expert på hur demografiska förändringar, värderingsförskjutningar och teknik påverkar framtidens välfärdssektor.

Danica Kragic Jensfelt, professor i datalogi vid KTH:s Computer Vision and Active Perception Lab (CVAP).
Forskar på datorseende, robotik och maskininlärning. Expert på skillnader mellan människor och robotar. Danica och hennes 30 forskare arbetar bland annat med att bygga in mänsklig erfarenhet i robotar.

Ishtar Touailat, innovationschef på Tieto.
Ishtar leder Tietos innovations- och förändringsarbete inom områden som AI, machine learning, deep learning, fintech, digital hälsa. Hon arbetar också aktivt för en mer jämställd innovationsvärld och är utnämnd till årets IT-kvinna.