Varför har BNP per capita utvecklats svagt under senare år? Är det ett problem? Vad gör vi i så fall åt det? John Hassler, Pontus Braunerhjelm och Susanne Ackum samtalar om tillväxtens bestämningsfaktorer och möjliga åtgärder för att bryta den potentiella trenden.

Datum: Tisdag 17 september 2019
Tid: Kl. 8.30-9.30 (Vi serverar frukost från kl. 8.00)
Plats: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm

Stadig ekonomisk tillväxt med några procent per år, ackumulerad över årtionden, förändrar människors levnadsvillkor i grunden. I internationella jämförelser har Sverige under de senaste åren haft en låg tillväxt i BNP per capita. Om det skulle visa sig att detta är en bestående trend är det ett allvarligt problem. Det är inte självklart varför så är fallet, utan vi är i behov av ökad förståelse för tillväxtens bestämningsfaktorer. Förra årets nobelpristagare i ekonomi, Paul Romer, visar t.ex. hur innovationer kan fungera som motor för långsiktig ekonomisk tillväxt.

Vi har bjudit in professor John Hassler, Institutet för Internationell Ekonomi, och professor Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum, KTH, för att samtala om tillväxtens bestämningsfaktorer och varför BNP per capita utvecklats svagt i Sverige under senare år.

Moderator är Susanne Ackum, fil. dr. i nationalekonomi fd statssekreterare på Finansdepartementet under Anders Borg, riksrevisor och generaldirektör för Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).

Anmälan

Anmäl dig här!

Livestream

Seminariet kommer sändas live och går att se i efterhand på Fores Youtube.

Kontakt

Har du frågor om seminariet, vänligen kontakta Agnes Bondelid.

Fler makroekonomiska samtal

Den ekonomiska politiken är central för många av de utmaningar Sverige står inför. För att höja nivån på den ekonomiskpolitiska debatten vill Fores skapa en ny arena där experter och publik tillsammans kan fördjupa sig i makroekonomiska frågor, som svensk lönebildning och skuldsättning, den nya E-kronan och AI. Alla är välkomna, men vi vänder oss framförallt till personer som arbetar med ekonomiskpolitiska frågor i privat och offentlig sektor.

Läs mer om Fores Makroekonomiska samtal här