Fores Väst är ett samarbete med Stiftelsen Ekocentrum och har sitt säte i Göteborg, med täckning i hela Västsverige, och speglar Fores alla sakområden: migration och integration, klimat, ekonomiska reformer och entreprenörskap samt det digitala samhället.

Tillsammans med lokala aktörer, däribland vår stiftare Studieförbundet Vuxenskolan, är Fores Väst en förlängning av kärnverksamheten med lokalt fokus. Fores väst arrangerar öppna seminarium, bjuder in till rundabordssamtal, medverkar i den offentliga debatten, har en dialog med lokala politiker, tjänstemän, näringsliv, forskare och civilsamhälle, och driver opinion inom Fores sakområden.

Kontakt

Vill du veta mer kring Fores arbete i Västsverige, har du idéer på uppslag vi borde ta till oss eller är du en person som borde finnas med i vårt nätverk? Kontakta lena.holmestig@fores.se

Inbjudningar och nyheter

Vill du bli bjuden till Fores västs kommande seminarium och event? Anmäl dig till våra nyhetsbrev här.