Fores Väst är ett samarbete med Stiftelsen Ekocentrum och har sitt säte i Göteborg, med täckning i hela Västsverige, och speglar Fores alla sakområden: migration och integration, klimat, ekonomiska reformer och entreprenörskap, digitala samhället samt 2030-sekretariatet.

Tillsammans med lokala aktörer, däribland vår stiftare Studieförbundet Vuxenskolan, är Fores Väst en förlängning av kärnverksamheten med lokalt fokus. Fores väst arrangerar öppna seminarium, bjuder in till rundabordssamtal, medverkar i den offentliga debatten, har en dialog med lokala politiker, tjänstemän, näringsliv, forskare och civilsamhälle, och driver opinion inom Fores sakområden.

Kontakt

Vill du veta mer kring Fores arbete i Västsverige, har du idéer på uppslag vi borde ta till oss eller är du en person som borde finnas med i vårt nätverk? Kontakta lena.holmestig@fores.se

Inbjudningar och nyheter

Vill du bli bjuden till Fores västs kommande seminarium och event? Anmäl dig till våra nyhetsbrev här.