Välkomna till lanseringen av antologin Växla upp! 12 inspirerande bidrag för en bättre grön skatteväxling, där vi låtit framstående forskare och tunga intressenter ge sina idéer för hur en grön skatteväxling ska gå till i praktiken.

Datum: 25 mars 2020
Tid: 12.00–13.30
Plats: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm

I Januariavtalet kom partierna överens om en grön skatteväxling som ska omfatta 15 miljarder kronor. Med bakgrund mot den pågående diskussionen om hur detta ska genomföras på bästa sätt bad Fores en grupp forskare och tunga intressenter att bidra med sina idéer. Idéerna är samlade i en antologi i vilken vi skiftar fokus från att diskutera konceptet till vilka åtgärder som de facto bör ingå i en grön skatteväxling. Vilka klimatskatter bör sättas på plats? Vilka subventioner bör tas bort? Vad ska intäkterna användas till?

En grön skatteväxling kombinerar höjda skatter på miljö- och klimatskadliga aktiviteter (polluter pays principle) med sänkta skatter eller investeringar i sådant som är samhällsnyttigt. På så sätt är idén bakom den gröna skatteväxlingen enkel, men i praktiken har den visat sig svår att genomföra. Med den här antologin vill Fores hjälpa politiken med idéer som ger en naturlig startpunkt för det framtida arbetet. Under seminariet kommer författarna kort presentera sina idéer följt av kommentarer från vår expertpanel.

Medverkande

Författare

  • Thomas Sternerprofessor i miljöekonomi vid handelshögskolan i Göteborg
  • Elin Lokrantz, forskningsassistent, handelshögskolan vid Göteborgs universitet och medförfattare till Thomas Sterner
  • Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen
  • Robert Boije, chefsekonom, SBAB
  • Hilda Runsten, chef på enheten för Energiföretagande & miljö, LRF

Kommentarer från

  • Lars Calmfors, vetenskapliga rådgivare, Fores, professor emeritus i internationell ekonomi, Institutet för internationell ekonomi (IIES) vid Stockholms universitet
  • Per Åsling, riksdagsledamot (C), förste vice ordförande, Skatteutskottet
  • Joar Forssell, riksdagsledamot (L), ledamot, Skatteutskottet
  • Karolina Skog, riksdagsledamot (MP), ekonomisk-politisk talesperson

Moderator är Ruben Henriksson, assisterande programchef för Klimatprogrammet, Fores

Publikation

Läs mer om antologin och beställ den här.

 

Livestream

Webbinariet kommer sändes live och går att se i efterhand på Fores Youtube-kanal. Varmt välkommen!

Kontakt

Har du frågor om seminariet, vänligen kontakta Camilla Wallenberg.