Integritets- och rättsäkerhetsfrågor har återigen blivit högaktuella i samhällsdebatten, efter nya uppgifter om USAs nationella säkerhetsmyndighet NSA i hemlighet övervakar data- och telefontrafik genom flera av världens största nätföretag och telekomoperatörer.

Myndigheter har länge visat allt större intresse för nätföretagens samlade information och begär regelbundet ut uppgifter från företag som exempelvis Twitter, Microsoft, Google och Facebook. Men hur värnas integritet och rättsäkerhet i dessa processer? Ett tiotal nätleverantörer och nätoperatörer har bidragit till ökad insyn med så kallade “transparency reports”.

  • Twitter har sedan 2012 mottagit 8 552 ansökningar från myndigheter till exempel om att få ta del av användardata eller att ta ned information från nätet.
  • Microsoft redovisade förra året 75 378 förfrågningar från rättskipande myndigheter, där kunddata efterfrågades.
  • Googles rapport visar att denna form av informationsinhämtning ofta sker utan tydligt juridiskt stöd.

För att kunna diskutera myndigheters interaktion med leverantörer av nättjänster behövs transparens och en översiktsbild. Vårt program för digitala fri- och rättigheter forskar under 2013 på detta område, där vi exempelvis undersöker hur svenska myndigheter begär ut användardata från nätföretag och telekom-operatörer och vilket rättsligt stöd dessa ansökningar har?

Hur arbetar myndigheterna för att säkerställa att den utlämnade datan endast används i avsett ärende? På detta seminarium presenterar vi vårt projekt och inbjuder till diskussion.

Medverkande

  • James Losey, Fellow, Open Technology Institute
  • Camilla Öberg, Forskningsassistent, FORES
  • Daniel Westman, Doktorand i rättsinformatik, Stockholms Universitet
  • Markus Bylund, forskare på Swedish ICT Research
  • Amelia Andersdotter, EU-parlamentariker (pp)
  • Allan Widman, riksdagsledamot (fp)

Moderator

  • Jakop Dalunde, Programchef, Tankesmedjan FORES.

Tid: Torsdag 4 juli 2013, kl 09.30-10.30

Plats: Stora konferenslokalen (OBS – ingång från Almedalsparken), Almedalens Hotell, Strandvägen 8

Missa inte vårt första morgonseminarium om vägar framåt för en reformerad upphovrätt. Det börjar 08:30 i samma lokal.

Alla foton

Om seminariet

Tid: Torsdag 4 juli 2013, kl 09.30-10.30

Plats: Stora konferenslokalen, Almedalens Hotell, Strandvägen 8
OBS – Ingång från Almedalsparken.